Motie Vaargeul aangenomen door Tweede Kamer

DEN HAAG – De Motie Vaargeul, die werd ingediend door Lutz Jacobi (PvdA) en Aukje de Vries (VVD) is vlak voor het ingaan van het zomerreces aangenomen door de Tweede Kamer. Voor 1 september 2015 komt de regering met een voorstel. Volgens de planning zou er pas in 2016 iets duidelijk worden. De motie versnelt dat proces.

Over de motie: De boot van Holwerd naar Nes heeft regelmatig vertraging, met name bij laag water. Er is al jaren gesteggel over deze problematiek, maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot een oplossing. De betrokken bewindspersonen hebben aangegeven een open plan proces te willen starten en de Tweede Kamer daarover in 2016 te informeren. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries en PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi verzoeken de regering voor 1 september 2015 te komen met een voorstel welke korte termijn oplossingen haalbaar en realistisch zijn voor het oplossen van de vertraging van de boot Holwerd – Ameland. Daarnaast willen ze dat de regering op korte termijn duidelijkheid schept over welke PIANC-norm nu geldt voor de vaargeul Ameland en om in het “open plan” proces nadrukkelijk ook het verkorten (met doorsteken) van de vaargeul Ameland mee te nemen en de financiële gevolgen daarvan (structureel en incidenteel) in kaart te brengen. De beide partijen spreken ook de bereidheid uit om, indien dat nodig is voor een structurele oplossing van de vaargeul Ameland, de PKB Waddenzee en eventueel andere noodzakelijke regelgeving aan te passen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *