Monitoring zoutwinning aanscherpen

UTRECHT – De Auditcommissie heeft de aangepaste nulmeting van Frisia zout B.V. voor de monitoring van zoutwinning onder de Waddenzee beoordeeld. De meting van de diepe-bodemdaling is een belangrijke toevoeging. De Commissie adviseert wel de monitoring verder aan te scherpen. Zo concludeert zij bijvoorbeeld dat de voorspellende waarde op het ecologie-onderdeel laag is. Ministers Wiebes van Economische zaken en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hadden de Auditcommissie om advies gevraagd over de nulmeting.

Frisia zout B.V. te Harlingen heeft in 2014 toestemming gekregen om zout te winnen onder de Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij wordt het ‘hand aan de kraanprincipe’ gehanteerd. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of gestopt bij teveel bodemdaling of bij aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. Hiervoor voert Frisia een monitoringsprogramma uit. Om hiermee proef te draaien en een vergelijkingspunt (nulmeting) voor de monitoring te krijgen, wordt de periode tot de daadwerkelijke commerciële winning (verwachte start eind 2020) gebruikt voor de nulmeting van deze monitoring.

Het afgelopen jaar is de nulmeting 2018 verbeterd. Zo is de meetaanpak van diepe-bodemdaling toegevoegd. Ook geeft het raaimetingenprogramma nu een betrouwbaar beeld, zodat veranderingen in plaathoogte- en oppervlak goed kunnen worden gevolgd.

Toch zijn er nog belangrijke aandachtspunten. Zo blijkt de voorspellende waarde van de nulmeting voor wadvogels (zoals de bonte strandloper) beperkt, aldus de Auditcommissie. Zorg ervoor dat hierop de monitoring verder aangescherpt wordt. Dan ligt er een goede onderbouwing bij de start van de commerciële winning en vindt ook geen onnodig onderzoek plaats.

Bron: Commissie MER

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *