Mogelijk nieuwe maatregelen droogte in Fryslân 

LEEUWARDEN – Op grond van de huidige situatie volgen er in het beheergebied van Wetterskip Fryslân (Fryslân en het Groninger Westerkwartier) mogelijk nieuwe maatregelen in verband met de droogte. Naar verwachting treedt de verdringingsreeks in werking. Woensdag 25 juli neemt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) hierover een besluit. Momenteel is de vraag naar water, van de negen waterschappen rond het IJsselmeer, in evenwicht. Bij de huidige weersvoorspelling wordt de vraag groter dan het wateraanbod. 

Mogelijk beregeningsverbod

Als de verdringingsreeks in werking treedt, volgt een beregeningsverbod. Dit is een maatregel uit de eerste fase van de verdringingsreeks. 

Regionale waterkeringen veilig

De inspecties van de regionale waterkeringen in Fryslân zijn klaar. Veertig rayonbeheerders en muskusrattenbestrijders van Wetterskip Fryslân hebben 600 kilometer kaden op veengrond geïnspecteerd. De eerste indruk is goed. Op enkele plekken doet het waterschap komende week verder onderzoek. 

Waterkwaliteit verslechtert

In de zomerperiode neemt Wetterskip Fryslân op ruim dertig locaties om de twee weken watermonsters. Dan meet het waterschap of er bacteriën en blauwalgen in het water voorkomen die ziektes kunnen veroorzaken. Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen verslechtert de waterkwaliteit. Zwemmen in open water is daardoor een steeds groter risico. 

Betrokken partijen uitgenodigd

Wetterskip Fryslân nodigt maandag 23 juli de partijen die betrokken zijn bij droogte in het beheergebied van het waterschap uit. Marian Jager, loco-dijkgraaf van Wetterskip Fryslân: 'Als waterschap vinden wij het belangrijk om de belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren.’ 

Bron: Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *