Moet Paasvuur Ameland traditie worden?

HOLLUM – Moet het Paasvuur, dat De Plaats voor komende tweede paasdag op het programma heeft staan, een traditie worden? De pioniersplaats kan zich daar nog eens goed over achter de oren krabben. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht vanaf zaterdagavond 20 april 2019 in heel Nederland smog door fijnstof. Naar verwachting is de luchtkwaliteit hier “onvoldoende” tot “slecht”.

Dit komt door de vele vreugdevuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken en het rustige voorjaarsweer met oostelijke stroming. Ameland draagt daar dit jaar haar discutabele steentje aan bij. De locatie, op het strand, zal waarschijnlijk geen gevaar opleveren voor de natuur, maar de rook en het fijnstof zou Ameland liever kwijt dan rijk moeten zijn. "Paasvuren stammen al uit een voorchristelijke traditie, maar in de christelijke context heeft het een nieuwe betekenis gekregen als verwijzing naar de verrijzenis en het licht van Christus," motiveert De Plaats de keuze van deze activiteit.

RIVM: "De mogelijke overlast (bijvoorbeeld rook, stof en geur) en het gebied dat hinder ondervindt, is afhankelijk van de windrichting, windsnelheid en het besluit van lokale overheden om het paasvuur door te laten gaan. Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease  en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden."

De Plaats heeft voor ogen dat jong en oud zich warmt aan de vlammen. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, zegt De Plaats. Vanaf 19.30 uur loopt de stoet vanaf de Oosterlaan in Hollum naar het strand, is de bedoeling. "Hapjes en drankjes zijn aanwezig en er klinkt vrolijke gitaarmuziek! Ook wordt er iets verteld over de herkomst van het paasvuur en van Pasen."

Amelanders en toeristen zijn allen welkom, laat De Plaats weten. Het is een 'welkom' met een randje van roet en fijnstof. Afgaande op het bericht van de RIVM is het, zeker voor mensen met luchtwegenklachten, af te raden.

tik De Plaats in bij ZOEKEN om meer over De Plaats te lezen

Nabericht – De Plaats heeft contact gezocht met de brandweer. Vandaag kreeg De Plaats van hen het advies het paasvuur vanwege de weersomstandigheden niet door te laten gaan. Dit advies neemt De Plaats over: het paasvuur gaat niet door. Op een alternatief wordt nog gebroed.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *