Modelspoor Ameland stopt – de brief

Ref.: MSA/Mijn reactie op het gesprek van 1 augustus 2012.

 

Geachte heer de Hoop,

Zoals ik in het gesprek van 1 augustus 2012 aan u heb medegedeeld zou ik me beraden op een antwoord over de toekomst van Model Spoor Ameland.

Na ampele overwegingen en ervaringen die mij geleerd hebben dat discussies met mensen met ambtelijke macht een zinloze weg zijn, of zoals mijn overleden wijze moeder altijd al zei: Het is slecht eten met kwade honden, heb ik een besluit genomen en kan u thans mededelen dat ik besloten heb om Model Spoor Ameland per 31 augustus 2012 op te heffen. De periode tot deze datum is redelijkerwijs nodig om de lopende zaken af te handelen

De toelichting voor deze beslissing is niet alleen het laatste gesprek met u waaruit ik begrepen heb dat de situatie rond het vliegveld Ballum nog lang ongewis blijft en de uitslag daarna politiek gezien niet te voorspellen is, maar ook dat ik de laatste weken door verschillende Amelanders zowel anoniem (waarvan melding is gemaakt bij de politie) als wel verbaal ben benaderd over de situatie die de laatste weken is ontstaan.

Ik ben dit niet gewend om door opgefokte agressieve Amelanders zo bejegend te worden of in de krant te worden neergezet als zou ik illegaal bezig zijn met mijn hobby. Als men na allerlei pogingen nu een uitweg zoekt via dat ik tegen de regels handel door entreegeld te vragen (dit zoals ik altijd al gemeld heb als drempel voor het bezoeken van de banen), dan is mij dit allemaal niet waard.

Opmerkelijk dat er nu plotseling allerlei aantekeningen en brieven opduiken en data van vergaderingen, die schijnbaar alleen binnen de gemeente Ameland bekend zijn, waarin mij dit zou zijn medegedeeld. Leest mij dingen voor van een A4tje dat ik mee zou krijgen, maar niet is gebeurd. Er zou nu zelfs volgens een recente email van 3 augustus 2012 van een van uw ambtenaren een gespreknotitie zijn geweest met een meneer Teurlings (zelfs het correct schrijven van de naam Theulings is voor de gemeente al moeilijk) op een zondag 11 april 2010 waarin mij is verteld dat geen betalende bezoekers zijn toegestaan. Kan het nog gekker? Waar heeft dit gesprek dan plaatsgevonden? En met wie?

En waarom zou ik u dan nog op 28 april 2010 een email sturen met het business plan waarin onder het punt Financiering staat dat de doelstelling van MSA is om break-even te draaien? Bovendien verwijs ik in mijn brief van 8 augustus 2007 al naar instellingen op het eiland waar ook toegang voor moet worden betaald.

Verder worden niet nagekomen afspraken van gemeentewege eenvoudig weggewimpeld als zijnde hetzij zo. Als blijkt dat het tot begin juli 2012 niet mogelijk was om een bedrijf op de Achterdijken 28-1 (nota bene aangewezen door de gemeente als bedrijven terrein)  te registreren omdat men van gemeentewege al jarenlang vergeten is om de huisnummers in het GAB op te nemen dan spreekt men hierover heen. Bovendien is de willekeur waarmee de ene Amelander wel iets mag en een andere ingezetene van uw gemeente niet, iets wat ik in een ontwikkeld land niet had verwacht. Enkele voorbeelden hierover heb ik u getoond en gemeld.

Ik heb vanaf augustus 2007, zowel schriftelijk als in tientallen gesprekken met de gemeente, overleg gevoerd om uit eigen middelen op Ameland een werkelijk unieke slecht weer voorziening te bouwen en een nieuwe groep van toeristen naar het eiland te halen. Als men op Ameland niet begrijpt of wil begrijpen door het ontbreken van kennis dat het werkelijk een potentiële markt is en nog steeds niet gelooft dat er aantoonbaar vele honderdduizenden mensen geïnteresseerd zijn in dit soort attracties, alsmede redenen zoekt om MSA te sluiten, dan maar een gemiste kans voor Ameland.

Ook had MSA in de toekomst (sinds 15 maart 2011 is er gestopt met vrijwilligers) de werkgelegenheid uit kunnen breiden met tussen de 20 tot 30 werknemers en hoog gekwalificeerde mensen naar het eiland gebracht op het gebied van computer technologie onder UNIX en Ubuntu OS, TCP/IP en IEEE computer netwerken, geavanceerde elektronica technologie, gecompliceerde besturingssoftware, embedded processing en real-time interfacing om ze te werk te stellen in deze mini wereld van 350m2 en in een latere planning tot 800m2. Het toont bovendien aan hoe hoogstaand de attractie intussen was geworden.

Misschien dat simpelere dingen zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van een hotel met de zoveelste Spa op het eiland en het daarvoor noodzakelijk omspitten van stuk recreatiegebied beter begrijpbaar zijn voor de Amelandse raadslieden? Vraagt deze gemeente zich nooit af welke alternatieven zij de Amelandse bevolking te bieden hebben als het toerisme stagneert of door de aanhoudende financiële crisis drastisch gaat terug lopen? Of is het “Apres nous, le déluge”?

Een ander punt dat ik nogmaals wil benadrukken: ik was en ben niet uit op winst bejag. Misschien wereldvreemd voor Amelanders, maar geld en status zijn al jaren niet meer mijn motivatie. Ik wil bezig zijn met state-of-art technieken en daardoor een bijdrage te leveren. Ook hier als u het MSA business plan goed had bestudeerd had u kunnen lezen dat een eventuele winst weer ten goede was gekomen aan de verdere bouw van nieuwe banen, zodat ook geïnteresseerden zouden blijven komen.

De komende weken zal ik 280000 modelspoorders in Nederland en Duitsland van mijn beslissing op de hoogte brengen. Verder zal ik uiteraard de huidige advertentie promotie campagne via de vakpers om modelspoorders naar Ameland te halen niet verlengen.

Als laatste wil ik u nog melden dat zich intussen iemand van een gemeente in het midden van het land heeft gemeld met een kant en klare locatie van 985m2 waar het modelspoor wel van harte welkom is. Ik beraad me daar momenteel over omdat er ook nog andere partijen zijn die veel interesse hebben in deze attractie.

 

Hoogachtend,

Jan A. Theulings

 

Cc      College van B&W

Raadsleden Gemeente Ameland

Mw. D. van Esdonk, Joanknegt en van Zelst

EndofQuote

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *