MKB-actieplan geeft meer ruimte aan ondernemers

DEN HAAG – Het kabinet prikkelt startups in het mkb om mee te doen met de klimaat- en energietransitie door een speciale tender van de SEED capital-regeling van 20 miljoen euro. En met MKB!dee daagt het ondernemers uit om zelf met plannen en oplossingen te komen voor het verbeteren van de leercultuur in het mkb. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekend bij de presentatie van de eerste voortgangsrapportage van het MKB-actieplan.

 

Uit de voortgangsrapportage blijkt hoe het kabinet meer ruimte geeft aan het mkb om te ondernemen. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):

 

“Het MKB-actieplan laat mooi zien hoeveel wordt gedaan om het voor ondernemers beter te maken. Ik denk aan grote besluiten van kabinetscollega’s, zoals loondoorbetaling bij ziekte en de verlenging van de regeling Praktijkleren tot 2023. Ik denk aan het verlengen van de steun aan microkredietenverstrekker Qredits tot 2045, heel belangrijk voor veel kleine, startende ondernemers. En ik zie MKB werkplaatsen opstarten waarin het onderwijs ondernemers helpt met digitalisering. Zulke projecten smaken naar meer! Ik wil het mkb stimuleren om zich te vernieuwen. Niet alleen de innovatieve koplopers maar het héle mkb. Ik ben trots op de resultaten die in het MKB-actieplan staan. Maar ik weet ook dat er nog veel te doen is.”

 

Financiering en coaching voor kleine en startende ondernemers

Het ministerie van EZK is voor veel bedrijven in allerlei soorten en maten van groei belangrijk met (mede)financiering en garantstellingen. In 2018 verstrekt EZK via de BMKB 3.029 borgstellingen, voor een totaalbedrag van 585 miljoen euro. In 2019 heeft EZK de lening aan microkredietenverstrekker Qredits verlengd tot 2045. Daarmee is de financiering en coaching gegarandeerd van een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits verleent op dit moment zo’n 300 kredieten per maand, en er zijn inmiddels 600 coaches voor Qredits actief. EZK maakt het ook mogelijk dat een nieuwe financier als de Bank voor Nederlandse Gemeenten in Qredits gaat participeren voor 50 miljoen euro.

 

Innovatie in het mkb

Voor het mkb zijn vanaf 2018 extra innovatiegelden beschikbaar gesteld via de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet. Er is goed gebruik gemaakt van deze regelingen; zo zijn in 2018 1.400 projecten toegekend vanuit het MIT. Voor startups en scale-ups heeft staatssecretaris Keijzer tot 2023 65 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

De digitaliseringsambitie van het kabinet is groot. Voor het industrieel mkb (Smart Industry) zijn in het afgelopen jaar vier van de vijf regionale Smart Industry Hubs van start gegaan. Daarnaast is er een Data Value Center gestart.

 

Betaaltermijn op 30 dagen

Het ministerie van EZK maakt zich sterk voor de verdere verbetering van het betaalgedrag van overheden aan leveranciers en van bedrijven onderling. Dat is bevorderlijk voor de kaspositie van mkb’ers. Overheden zijn wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen. Staatssecretaris Keijzer (EZK) overweegt om ook voor grote bedrijven jegens hun mkb-leveranciers een wettelijk verplichte betaaltermijn van 30 dagen in te voeren.

 

Loondoorbetaling bij ziekte

Belangrijk voor veel ondernemers, zeker kleinere ondernemers, zijn de afspraken die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt met verzekeraars en werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte. Dat wordt gemakkelijker en goedkoper. Vanaf 1 januari 2020 treedt een pakket maatregelen in werking, waarmee in totaal 450 miljoen euro is gemoeid.

 

Onderwijs en mkb

EZK gaat de komende jaren door met het Techniekpact, omdat er veel technisch personeel nodig is. De subsidieregeling Praktijkleren van het ministerie van OCW is verlengd tot 2023. Afgelopen jaar hebben 120.000 ondernemers en leerlingen met een leerwerkplek hiervan gebruikt gemaakt. Per leerbaan kan een ondernemer een tegemoetkoming krijgen tot 2.465 euro. Voor de samenwerking tussen onderwijs en mkb is ook het Regionaal investeringsfonds mbo belangrijk gebleken. Het kabinet heeft dat fonds verlengd tot 2022, met 100 miljoen euro. Daarvan profiteren veel ondernemers die samenwerken met het onderwijs.

 

4,5 miljoen extra voor MKB!dee

Om mkb-ondernemers te stimuleren meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werkenden is EZK gestart met MKB!dee. Dit past in de uitvoering van de kabinetsplannen voor Leven Lang Ontwikkelen. Veertien deelnemers werken aan ideeën en oplossingen, met een budget van ruim 2 miljoen euro. De tweede groep deelnemers wordt nu geworven; voor deze groep is in 2019 7,8 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 2019 wordt vanuit het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen in totaal 4,5 miljoen euro toegevoegd aan MKB!dee; dit actieprogramma is een samenwerking van de ministeries van OCW, SZW en EZK.

 

20 miljoen euro voor klimaat- en energie-startups

De overheid daagt mkb en startups uit om mee te doen met de grote klimaat- en energieopgave waar Nederland voor staat. Twintig miljoen euro van het SEED capital budget wordt eenmalig ingezet voor een tender voor klimaat- en energie-startups. De tender wordt nu voorbereid en in oktober 2019 opengesteld.

Bron: Rijksoverheid

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *