Minister Schultz pakt vaargeul nog niet aan

DEN HAAG – Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is niet voornemens de vaargeul problematiek snel aan te pakken.

In haar beantwoording van 28 september 2015 naar de Tweede Kamer geeft zij aan minimaal 9 maanden nodig te hebben om te onderzoeken naar de bochtafsnijding van de vaargeul. Een bocht minder in de vaargeul levert een verkorting van de oversteek op van ongeveer 3,5 minuten. Verder vindt zij dat voor 2016 moet worden gekeken naar een aanpassing van de veerdienstregeling, zodat eenmaal opgelopen vertragingen ingelopen kunnen worden en de betrouwbaarheid van de veerverbinding wordt verhoogd. Ook moet er gekeken worden naar de relatie tussen schepen en vaargeul.

Oplossingen worden in een zogenaamd ‘open plan proces’ verder uitgewerkt. Burgemeester Albert de Hoop denkt in dat open plan proces mee.

De kosten voor een bochtafsnijding worden geraamd om anderhalf miljoen euro. Wagenborg gaf aan een meervoudige vaargeul omlegging als oplossing voor te staan. Deze optie stond niet in de motie van Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Aukje de Vries (VVD) die in juni 2015 werd ingediend en is niet doorgerekend. Deze optie is namelijk geen eenvoudige, zegt de minister.

De eerste stappen van het onderzoek zijn in gang gezet. Besluitvorming hangt samen met de voortgang van het open plan proces.

De motie van Jacobi en De Vries stelt het belang van de passagiers voorop. De minister stelt een betrouwbare reistijden te willen bieden. “De Waddenzee is echter een natuurgebied waarin ingrepen zoals een doorsteek procedureel grondig moeten worden bekeken.”

In 2016 komen de resultaten van het open planproces beschikbaar en verwacht de minister de Kamer te kunnen melden hoe de vertragingen structureel kunnen worden aangepakt. 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *