Minister Harbers onderzoekt verplaatsing veerhaven van Holwert naar Ferwert

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is optimistisch over het voorstel om de veerhaven te verplaatsen naar Ferwert, met als doel de bereikbaarheid van Ameland te verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt de minister dat recent onderzoek aantoont dat een nieuwe veerdam op een andere locatie aan de vaste wal de meest geschikte oplossing is.

Het Dantziggat, een natuurlijk bredere en diepere geul dan de huidige vaargeul, speelt een cruciale rol in dit voorstel. Men verwacht dat de grotere omvang van de vaargeul positieve effecten zal hebben op de betrouwbaarheid en bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn.

Niettemin blijft de goedkeuring voor de bouw van een nieuwe veerdam een punt van zorg vanwege mogelijke negatieve ecologische effecten op het Natura 2000-gebied Waddenzee. Aanpassingen aan de huidige veerdam bij Holwert worden beschouwd als een goed alternatief, maar de verplaatsing van de veerhaven naar Ferwert lijkt momenteel het meest logisch.

Natuurorganisaties in tegenstand

De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Vogelbescherming Nederland en De Vereniging Natuurmonumenten dringen er bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan om de huidige veerdam als basis te nemen. Ze bepleiten een verschuiving naar een innovatief, duurzaam vervoersconcept dat in lijn is met de dynamiek van het waddensysteem.

Hoe nu verder?

Momenteel analyseert het ministerie de resultaten van het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland in 2030, evenals de aanbevelingen vanuit de regio, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat. Op 14 december staat er een overleg gepland met de regio tijdens het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Het streven is om tegen eind december een besluit te nemen over de vervolgstappen.

Bron: RTV NOF

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 802

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *