Miljoenen extra voor cultuuronderwijs

Bol.comLEEUWARDEN – De komende vier jaar is er 2,4 miljoen euro extra beschikbaar voor cultuureducatie in het basisonderwijs in Fryslân. Het bedrag komt van de provincie Fryslân en het Fonds Cultuurparticipatie, die hier beiden evenveel geld in steken. Keunstwurk heeft hiermee -in samenwerking met het onderwijs, de twee Friese Pabo’s en culturele organisaties- het programma KEK! ontwikkeld. Doel is de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Fryslân flink te verbeteren.

Er zijn vier inspiratieprojecten voor leerkrachten opgezet: Wy sjonge, Tekenskoalle, Speure nei spoaren en Wy spylje. Leerkrachten krijgen hiermee de kans geïnspireerd te raken op het gebied van muziek, tekenen, erfgoed en theater en krijgen handvatten hun deskundigheid op deze vlakken te vergroten. Na de zomer gaan de projecten van start.

Een ander onderdeel van KEK! zijn de deskundigheidsprogramma’s. Dit zijn cursussen voor leerkrachten over cultuureducatiebeleid van scholen. Tot slot heeft KEK! als doel de band tussen het onderwijs en het lokale culturele veld te versterken.

Het startschot van het project KEK! is op donderdag 29 augustus op de Prins Constantijnschool en de Montessorischool in Leeuwarden. Gedeputeerde Jannewietske de Vries en wethouder Isabelle Diks gaan dan de officiële aftrap geven. Er zullen ook praktijkvoorbeelden te zien zijn van hoe scholen werken om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren. 

"Ik zie het als extra ondersteuning van onze ambitie om Culturele Hoofdstad te worden", zegt gedeputeerde Jannewietske de Vries. "Deze regeling is een prachtige kans om een kwaliteitsslag te maken. In deze tijd is het belangrijk dat jonge mensen leren creativiteit te ontwikkelen, zodat ze weerbaar zijn en soepel omgaan met hun werk en hun leven. Het geven van een impuls en het zoeken naar nieuwe werkvormen is een gezamenlijke uitdaging voor zowel het onderwijs als de culturele sector", aldus Renée Waale, directeur van Keunstwurk.

>>> lees hier over Leeuwarden – op weg naar Culturele Hoofdstad 2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *