Miljoen voor opknappen van monumenten

AdvertentieLEEUWARDEN – Voor het restaureren van monumenten is dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Zes ton hiervan gaat naar het opknappen van kerken, in het kader van het Deltaplan Fryske Tsjerken. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft dit vandaag bekendgemaakt in Dokkum. Daar was de afsluiting van de restauratie van de molen Zeldenrust.

De heer Jorritsma gaf aan dat de provincie ook de komende jaren inzet op het behoud van  monumenten. Vorig jaar zijn enkele vooraf geselecteerde restauraties financieel ondersteund. Dit ging om acht monumenten die al jaren tussen wal en schip waren gevallen  Dit jaar maken ook meer reguliere restauratieplannen voor erkende monumenten kans.

,,Wij willen graag met rijk en gemeenten ‘oparbeidzjen’’’, zei de heer Jorritsma in Dokkum. ,,Zo vergroten we de kans dat de restauratie snel doorgaat en dat is ook belangrijk voor de werkgelegenheid.’’ De provincie richt de aandacht vooral op monumenten buiten de bebouwde kom en op enkele kwetsbare categorieën.

Ook wil de provincie het bouwhistorisch onderzoek stimuleren. ,,Hoe meer we weten wat Fryslân achter de gevels aan historie herbergt, hoe beter we weten wat we moeten beschermen. Hoe beter we ook het verhaal van Fryslân kunnen vertellen’’, zei de heer Jorritsma.

De stimuleringsregeling restauratie, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek aan monumenten is deze week door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vanaf 1 september tot en met 7 oktober kunnen eigenaren van monumenten aanvragen indienen. Als voorwaarde voor honorering geldt dat de gebouwen door rijk of gemeente als monument moeten zijn erkend. Ook moeten die overheden een subsidiebeschikking voor restauratie afgegeven hebben.

Behalve naar kerken gaat er geld naar molens (90.000 euro), overige monumenten (270.000 euro) en bouwhistorisch onderzoek (35.000). De molen Zeldenrust was één van de 25 Friese monumenten die in verband met de economische crisis versneld zijn gerestaureerd. De provincie trok voor deze groep in 2009 in totaal 7 ton uit. Het leverde voor 3 miljoen euro aan werk op.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *