Milieugevolgen extra windenergiegebieden op Noordzee goed in beeld

DEN HAAG – Het milieueffectrapport voor het aanwijzen van nieuwe windparken op de Noordzee geeft de milieueffecten goed weer. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het rapport. De minister van Infrastructuur en Waterstaat had de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen. 

Het Rijk wil op de Noordzee 10 gigawatt extra windenergie opwekken om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De nieuwe windenergiegebieden komen bovenop de al bestaande windenergieplannen. Voor de nieuwe gebieden is een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat milieu-informatie om nieuwe windenergiegebieden aan te wijzen. In een later stadium worden dan de milieugevolgen per project gedetailleerd in beeld gebracht.

Het milieueffectrapport beschrijft helder welke gebieden in de Noordzee niet geschikt zijn voor de windenergieopgave, of niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden. De milieugevolgen van de kansrijke gebieden zijn vervolgens op hoofdlijnen goed in beeld gebracht, ook in cumulatie (alle gebieden bij elkaar).

De Commissie geeft als advies mee om in de vervolgonderzoeken te bekijken of er maatregelen mogelijk zijn om de populatie zilvermeeuwen te versterken. Ook beveelt zij aan om nader te onderzoeken wat de invloed van alle windparken is op de scheepvaartveiligheid. 

Op de website vindt u het volledige advies.

Bron Commissie MER.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *