Milieueffecten elektriciteitsverbinding in de Noordzee goed in beeld

DEN HAAG – Het milieueffectrapport voor een elektriciteitsverbinding tussen Duitsland en Groot-Brittannië via de Noordzee biedt, samen met de achtergrondrapporten, voldoende informatie voor minister Blok van Economische Zaken en Klimaat om een besluit te kunnen nemen over een vergunning voor de verbinding. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. 

NeuConnect Great Britain Limited wil een elektriciteitsverbinding aanleggen tussen Duitsland en Groot-Brittannië, via het Nederlandse deel van de Noordzee. Twee van de grootste energiemarkten in Europa worden zo met elkaar verbonden. Voor het Nederlandse deel is onder andere een Waterwetvergunning nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd de inhoud van het rapport te toetsen.

Het milieueffectrapport met de achtergrondrapporten bieden alle informatie om een besluit te kunnen nemen over de vergunning.

De onderzochte routes voor de elektriciteitsverbinding gaan deels door het beschermde natuurgebied De Bruine Bank. Het gekozen tracé gaat niet door dit gebied, blijkt uit het milieueffectrapport, maar wel door een gebied ten noorden van De Bruine Bank met belangrijke natuurwaarden, zoals Sabellaria-riffen. De impact van het aanleggen van de kabel op deze riffen blijkt kortdurend en gering. De Commissie geeft ter overweging mee de riffen te ontzien, door tijdens de aanleg met behulp van bijvoorbeeld video de riffen uit de weg te gaan.

Bron Commissie MER

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *