Meeste zorgkosten bij kleine groep

BILTHOVEN – Vorig jaar werd 80% van de zorgkosten gemaakt door slechts 17% van de verzekerden in Nederland. Het gaat hierbij om de kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) – die vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Vektis Intelligence heeft de verdeling van het gebruik van zorg in kaart gebracht. Deze organisatie houdt zich bezig met het verzamelen en analyseren van gegevens over zorgkosten.

Ameland

De genoemde 17% is een gemiddelde voor heel Nederland. De cijfers verschillen per gemeente: op Ameland was 14% van de inwoners verantwoordelijk voor die 80%, in Roerdalen (Limburg) was dat 20%. 

Verdeling zorgkosten naar leeftijdsgroep

Bij de verdeling van de zorgkosten over de bevolking zien we dat 8% gemaakt wordt door kinderen en jongeren tot 18 jaar, 44% door mensen tussen 18 en 65 jaar en 48% door 65-plussers. 

Hoogte gedeclareerde bedragen

Ook in de hoogte van de declareerde bedragen valt iets op. Het gemiddelde bedrag dat vorig jaar gedeclareerd werd was € 2.406. Dit lag echter in de krimpgebieden (Noordoost Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg) land fors hoger, met Heerlen als uitschieter: € 3.292.

Hogere zorgkosten in krimpgebieden

Dat in krimpgebieden hogere kosten voor zorg gemaakt worden is niet verwonderlijk: jonge, goed opgeleide mensen trekken daar weg. De ouderen en lager opgeleiden die achterblijven maken doorgaans meer dan gemiddeld gebruik van zorg.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *