Meer zand voor geul voor kust Ameland Zuidwest

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat start vandaag met onderhoud van de zeebodem bij Ameland Zuidwest. Voor de kust ligt daar van nature een diepe geul, het Borndiep. Ter hoogte van strandpaal 46 tot strandpaal 48,2 vult een schip deze geul gedeeltelijk op met 2,5 miljoen kubieke meter zand. Hierdoor blijft Ameland goed beschermd tegen de zee. De werkzaamheden duren tot eind dit jaar.

Bezoekers kunnen tijdens de werkzaamheden op het strand en in zee recreëren. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden. De werkzaamheden gaan van maandag tot en met zaterdag, dag en nacht door.

Zand waar het kan…

Het Werelderfgoed Waddenzee en de kust van de Waddeneilanden vormen een zeer dynamisch gebied. Door het getij en de golven op zee is het zand langs de kust altijd in beweging. De geul Borndiep ligt dicht voor de kust van Ameland Zuidwest en zorgt voor erosie. Om dit tegen te gaan is de geulwand tegen het strand in het verleden met stenen bestort. Voor het eerst wordt nu ook zand in de geul aangebracht om deze steenbestorting en de kust te beschermen en versterken.

Rijkswaterstaat werkt bij kustonderhoud langs de Nederlandse kust en rond de Waddenzee bij voorkeur met zand, omdat dit past bij het natuurlijke karakter van de zandige kust en het watersysteem van de Waddenzee. Bovendien helpt deze hoeveelheid extra zand om de kust en de Waddenzee mee te laten groeien met de stijging van de zeespiegel.

Effecten goed monitoren

Het aangebrachte zand zal zich naar verwachting komende jaren verspreiden langs de eilandkust en deels naar de Waddenzee. Hoe snel dat gaat, en waarheen precies, wordt de komende vijf jaar gemonitord. De monitoring zal plaatsvinden met meetschepen en vanaf de vuurtoren van Ameland. Ook kijken we of de steenbestorting effectief beschermd wordt. Daarbij worden nieuwe meettechnieken gebruikt en verder ontwikkeld.

Begin dit jaar vond nabij strandpaal 48 een oeverval plaats. Dat gebeurt op dit stuk kust vaker. We verwachten dat de kans op nieuwe oevervallen door de suppletie afneemt. Mogelijk heeft de suppletie ook een positief effect op de afslag van de Feugelpôlle. Via de reguliere jaarlijkse monitoring zullen we dat bekijken.

Kustonderhoud

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. Door de komende jaren gemiddeld 7 miljoen kubieke meter zand per jaar op en vlak voor de kust te spuiten, houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland en dus ook Ameland goed beschermd tegen de zee.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *