Meer stagekansen voor MBO-studenten door nieuwe subsidieregeling

FRIESLAND – Studenten, die een opleiding volgen op MBO entree (1) of niveau 2, moeten in het kader van hun opleiding stagelopen. Dit is een belangrijke stap in de loopbaan van deze jongeren. Juist in deze lastige Corona-tijd willen jongeren blijven werken aan hun ontwikkeling. Maar stages moeten dan wel beschikbaar zijn. Vanaf 5 juli 2021 kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het aanbieden van stageplekken. Deze regeling is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld.

Investeren in de toekomst van studenten

Door de Corona-pandemie is een tekort aan stages ontstaan. Studenten hebben het lastig in deze tijd. Het is belangrijk dat zij perspectief houden op een goede carrière en een goed leven. Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân: “Ook onze studenten moeten aan hun toekomst kunnen werken en wij willen daarbij helpen. Ook zij moeten kunnen delen in onze brede welvaart. Met deze financiële impuls hoop ik erkende leerbedrijven beter in staat te stellen om nieuwe stages aan studenten aan te bieden.”

Achtergrond

De regeling is aan te vragen door erkende Friese leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps Opleidende Leerweg-traject (BOL). Onderzoek heeft uitgewezen dat daar de uitdaging ligt. Voor studenten in een BOL-traject zijn momenteel geen Europese middelen beschikbaar en voor studenten in een Beroeps Begeleidende Leerweg-traject (BBL) met leer-/werkplekken wel. Vooral in deze Corona-tijd verdient deze groep studenten extra aandacht. Per stageplek is 1.250 euro beschikbaar. Een leerbedrijf kan een aanvraag voor maximaal twee stageplekken indienen.

Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort: “Wij zijn blij met de stageregeling van de provincie. Praktijkervaring opdoen is essentieel in het mbo en wij zijn voor alle niveaus op zoek naar stageplaatsen. Met name in de sectoren die getroffen zijn door de coronacrisis, zoals de evenementenbranche, kapsalons, ziekenhuizen en horeca. Het tekort aan stageplaatsen voor entree en niveau 2 is daarbij extra zorgelijk. We doen hierbij dan ook een beroep op bedrijven en organisaties om samen met ons te zorgen dat het onderwijs voor deze jongeren bereikbaar blijft. Een stageplek is daarbij een vereiste om hun studie af te ronden en een mooie plek op de arbeidsmarkt te vinden.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. De contactgegevens staan onderaan dit bericht. Vanaf 1 juli kunt u de subsidie aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Alle informatie hierover vindt u op de website: www.snn.nl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *