Meer energie uit Friese mest

LEEUWARDEN – Vijf  partners slaan de handen ineen om nog meer energie uit mest te halen. Een bestaande Amerikaanse manier van mestverwerking gaat men testen op de boerderij. Het gaat om het hergebruiken van warmte die vrijkomt bij het indikken van mest. De provincie Fryslân ondersteunt het project met  € 196.050,–.

Het project

Het project heet officieel ‘Rendabele energiewinning uit mestverwerking op boerderijniveau’.  Het verwijst naar een kleinschalige proef. Dat heeft tot doel om de warmte te ontrekken aan mest tijdens het pasteuriseren. Die warmte dan kan opnieuw worden gebruikt voor andere doeleinden.

Partners

Aan het project doen 5 partners mee. Waaronder VT Products BV uit Heerenveen. Maar ook de Wageningen Universiteit en DLO Livestock research. Stallenbouwer Frilim BV en mesthandelaar Wassenaar werken ook mee. Het project komt te draaien op de boerderij van de Dairy Campus in Leeuwarden.

Subsidie

Naast de provincie Fryslân, dragen ook de Europese Unie, het ministerie van EL&I en Samenwerkingsverband Noord-Nederland bij aan het project.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *