Marijn Oud en de leefbaarheid op Ameland

LEEUWARDEN – Jongeren van de Waddeneilanden vragen aandacht voor leefbaarheid op de Waddeneilanden.

Dinsdag 28 januari 2014 reikten drie jongeren, Esther Hagen, Marijn Oud en Liliane van Randen, van de Friese Waddeneilanden in de Statenzaal een onderzoek uit over het wonen en de leefbaarheid op de Waddeneilanden. Het rapport werd overhandigd aan gedeputeerde Tineke Schokker. De drie jongeren treden op namens een grotere groep jongeren van de Waddeneilanden. Deze groep heeft deelgenomen aan een onderzoek ''Het geluid van jongvolwassenen op de Waddeneilanden''. Het onderzoek geeft weer wat er op de Waddeneilanden nodig is voor jongeren om de leefbaarheid te vergroten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partners binnen de Streekagenda Waddeneilanden. Uitvoerende partij is onderzoeksbureau Partoer.

Streekagenda Waddeneilanden

Aanleiding voor dit onderzoek is de voorbereiding van de Streekagenda Waddeneilanden voor de periode 2014-2020. Jongeren zijn belangrijk zijn voor de toekomst. Helaas werden zij bij de informatieavonden op de eilanden gemist. De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een stijgend aantal ouderen en een dalend aantal jongeren. Dit heeft invloed op de werkgelegenheid, de voorzieningen, de huizenmarkt en de sociale gemeenschap. Het is belangrijk dat jongeren op de Waddeneilanden blijven wonen of er zich gaan vestigen. Dit om de leefbaarheid in stand te houden. Deze onderwerpen komen terug in de Streekagenda van de Waddeneilanden. Met ingang van dit jaar gaan de Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeenten van de Friese Waddeneilanden gezamenlijk aan de slag met een uitvoeringsprogramma voor het gebied.

Woningmarkt, bereikbaarheid en betrekken jongeren bij planvorming

De belangrijkste knelpunten volgens de jongeren liggen bij de woningmarkt, de arbeidsmarkt en een betere bootverbinding. Jongeren zijn wel heel tevreden met de leefomgeving. Maar veel jongeren zien nu geen mogelijkheden om zelfstandig op hun eiland te wonen. Daarnaast willen de jongeren graag meedenken voor deze vraagstukken op hun eigen eiland.

Streekagenda

Vanaf 2014 werkt de provincie Fryslân, samen met de gemeenten en Wetterskip Fryslân in vijf gebieden aan de ontwikkeling van het Friese platteland met de Streekagenda. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.nl/streekagenda

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *