Lutz Jacobi nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Waddengroep

BUITENPOST – Stichting Waddengroep, eigenaar van het streekkeurmerk Waddengoud en Amelands Produkt, heeft in voormalig Tweede Kamerlid Lutz Jacobi uit het Friese Wergea een nieuwe voorzitter van haar Raad van Toezicht gevonden. Jacobi houdt hiermee het reilen en zeilen van de Waddengroep in de gaten. De stichting zet zich middels haar keurmerken in voor een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. Jacobi neemt het stokje over van Harm Evert Waalkens, die zes jaar deze functie bekleedde.

De 61-jarige Lutz Jacobi is namens de PvdA ruim 10 jaar lid geweest van de Tweede Kamer. Ze heeft in die periode zich hard gemaakt voor het verbeteren van dierenwelzijn en natuur, en de vergroening van platteland, visserij en de Waddenzee. In 2009 en 2012 is ze zelfs door Natuurmonumenten uitgeroepen als ‘groenste politicus’. Deze kennis en ervaring neemt ze mee naar de Waddengroep, die onder andere haar bijdrage levert aan het verduurzamen van landbouw in de Waddenregio en de visserij op de Waddenzee.

In 2017 is de Waddengroep samen met het Nordwin College, Stichting Wrâldfrucht, Stichting De Marren en met steun van de Provincie Fryslân bezig met de professionalisering en promotie van de streekproductensector in Friesland, waarbij de Waddengroep het Friese Waddengebied voor haar rekening neemt. Lutz Jacobi is in haar landelijke politieke loopbaan altijd ambassadeur geweest voor streekproducten. Ze heeft getracht de geografische bescherming van landelijke erkende streekproducten wettelijk te regelen en ze heeft het klaargespeeld dat de overheid streekproducten meeneemt in haar duurzaam inkoopbeleid. “Met deze van origine boerendochter, voorvechter van streekproducten en haar gedrevenheid op gebied van verduurzaming van platteland, visserij en de Waddenzee zien wij in Lutz de ideale opvolger van Harm Evert Waalkens als voorzitter van onze Raad van Toezicht”, aldus Henk Pilat, bestuurslid van de Waddengroep.

Waddengoud

Een belangrijk middel die de Waddengroep inzet om haar doelstellingen te verwezenlijken is het streekkeurmerk Waddengoud. Via dit keurmerk en samen met de bij hen aangesloten bedrijven en natuurorganisaties heeft de Waddengroep onder meer op Texel de Echt Texelse lamsvleesketen opgezet, waarmee een halt werd toegeroepen aan het nep Texels lamsvlees uit Nieuw Zeeland. Ook heeft de stichting een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en het behoud van de kleinschalige duurzame visserij op ’t Wad. Sinds een aantal jaar certificeert Waddengoud ook diverse diensten in het Waddengebied die natuur, duurzaamheid en de streekervaring voorop stellen. Zo zijn er ondermeer activiteiten, accommodaties en restaurants die het Waddengoudkeurmerk dragen. Ook het dorp Oosterend op Terschelling met vele ‘groene’ ondernemers heeft het keurmerk weten te bemachtigen.

Waddengoud op Ameland

Waddengoud is op Ameland vertegenwoordigd in het Amelands Produkt, Fotograaf Jan Spoelstra, HappyNes, De Zilte Wind, ‘Waddengoud op Ameland' en in het platform Waddenpost.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *