Luchtbrug Ameland hangt in de lucht

DEN HAAG – Alle middelen worden ingezet om de verbinding tussen Holwerd en Ameland aan de orde te stellen en om problemen op te vangen.

Gemeente Ameland formeerde een team dat als het nodig is in no time opgeschaald kan worden tot crisisteam en Tweede Kamerleden Lutz Jacobi uit Wergea en Pauline Smeets uit Sittard (beiden PvdA) pakken het middel 'kamervragen' aan om de vaargeulproblemen tussen Holwerd en Ameland aan de kaak te stellen. Staatssecretaris van Infrastructuur en milieu Joop Atsma moet antwoord geven op de vraag of Rijkswaterstaat als verantwoordelijk uitvoeringsorgaan de nodige maatregelen heeft getroffen om verbetering te bewerkstelligen.

“Kunt u aangeven op welke termijn de vaargeulproblematiek is verholpen? Kunt u deze termijn ook daadwerkelijk toezeggen?” willen de beide politici weten. De vragen zijn gisteren ingediend. Beantwoording laat doorgaans een week of drie/ vier op zich wachten, laat Lutz Jacobi via e-mail weten.

Jacobi en Smeets informeren ook naar de houding van Atsma ten opzichte van de oplossing die Amelander Douwe Gorter aandraagt. Gorter stelt voor de Piet Scheve plaat door te steken.

Burgemeester Albert de Hoop geeft tijdens de raadscommissievergadering van maandag 6 februari al het antwoord. De PKB Waddenzee verhindert het doorsteken van de plaat. Mocht een natuurlijke stroom de plaat doorklieven, dan kan RWS helpen met baggeren van die nieuwe doorsteek, maar van graven van een geul kan vanwege de PKB Waddenzee geen sprake zijn. “Eerst moet die wet worden herzien,” neemt De Hoop een voorschot op wat het antwoord van de staatssecretaris zal zijn.

De baggerwerkzaamheden zijn vanwege de ijsgang gestopt en WPD maakt inmiddels gebruik van een ijsbreker.

Gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten houden nauw contact over de ontwikkelingen. Het is 30 jaar geleden dat Ameland geheel afgesloten was van het vasteland. Als dat dreigt dan schaalt de gemeente het team dat nu is geformeerd – gemeente, politie, RWS, ambtelijke ondersteuning, communicatie – op om de problematiek te bespreken en de communicatie te stroomlijnen. Dan komt ook de luchtburg in beeld, laat de burgemeester weten.

Bij RWS ligt de brief van Gorter nog immer op het bureau. De rijksdienst heeft nog steeds geen reactie geformuleerd.

NB: Het laatste bericht van RWS: "Wij hebben de brief niet ontvangen!"

>>> lees hier de Kamervragen van Jacobi en Smeets

>>> lees hier het voorstel van Douwe Gorter

>>> lees hier Sier vaart op tij

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *