LTO Noord ziet landbouw als oplossing voor energievraagstuk

ASSEN – De landbouw is nu al de belangrijkste producent van duurzame energie. En de mogelijkheden zijn in Noord-Nederland nog lang niet uitgeput. Of het nu gaat om biomassa, zon of wind.

De landbouw is al heel ver in duurzaamheid. Een derde van alle groene geproduceerde energie is landbouwgerelateerd. Toch zijn er meer kansen. LTO Noord ziet in de noordelijke provincies veel potentie om duurzaam energie op te wekken én te leveren via biomassa, agrarische daken en windmolens. Daarmee geven we invulling aan onze ambities om de gehele sector energieneutraal te laten produceren. En leveren we een substantiële bijdrage aan de doelstellingen op energietransitie en het verminderen van de impact op het klimaat.

Wees zuinig met landbouwgrond

Steeds vaker worden agrariërs benaderd door projectontwikkelaars voor het realiseren van zonneparken op landbouwgrond. LTO Noord is voorstander van de inzet en toepassing van zonnepanelen. Maar het voor langere tijd plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond frustreert de productie van voedsel, voer en grondstoffen. Daarom roept LTO Noord de politiek op zuinig te zijn met landbouwgrond en eerst de opties binnen het bebouwde gebied te benutten. Wanneer een beroep gedaan wordt op het buitengebied, kijk dan eerst naar zonnepanelen op het bouwblok en het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, geluidswallen, waterbassins en bermen.

Visiedocument

Op vrijdag 23 juni om 9.15 uur overhandigt LTO Noord aan de landbouw gedeputeerden van de drie Noordelijke provincies een visiedocument over hoe de agrarische sector de energie- en klimaatdoelstellingen op gemeentelijk, provinciaal en regionaal niveau kan ondersteunen. Want LTO Noord ziet de land- en tuinbouw als een oplossing voor het energievraagstuk.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *