Lorentzsluizencomplex weer open voor scheepvaart

LEEUWARDEN – Het sein staat op groen! Rijkswaterstaat neemt vrijdagavond 22.00 uur het Lorentzsluizencomplex bij Kornwerderzand weer in gebruik. De scheepvaart kan vanaf dat moment weer geschut worden. Dit is 2 dagen eerder dan gepland.

Het testen van het nieuwe bedienings- en besturingssysteem is naar tevredenheid verlopen en de sluisdeuren zijn gerenoveerd en teruggeplaatst. Daarom kon de sleutel van het complex officieel door aannemer SHERPA aan Rijkswaterstaat worden overhandigd. De bedienaars van het complex zijn allemaal opgeleid om het nieuwe systeem te bedienen.

Afgelopen 6 weken was het Lorentzcomplex gesloten voor de scheepvaart en werd omgevaren via het Stevincomplex. Het wegverkeer had beduidend minder oponthoud onderweg omdat de bruggen, afgezien van het testen, tijdens de stremming niet gedraaid werden. Vanaf vanavond gaat het zomerregime voor de bediening weer van start. Daarbij hoort uiteraard ook het draaien van de bruggen.

In mei en juni volgt nog een aantal korte stremmingen voor de scheepvaart voor het terugplaatsen van de stormvloeddeuren van de grote sluis die op dit moment gerenoveerd worden en voor werkzaamheden aan de remmingwerken bij het middenhoofd van de bruggen.

Grote renovatie

Het Lorentzsluizencomplex is 83 jaar oud en heeft regelmatig onderhoud nodig. De vervanging van het bedienings- en besturingssysteem was onderdeel van een grotere renovatie. Zo werd in 2015 mechanisch onderhoud aan de draaibruggen gedaan. De vervanging van het elektronische bedieningssysteem was nodig om deze in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Daarnaast worden gedurende het jaar de houten remming- en geleidewerken opgewaardeerd en vervangen door staal om de scheepvaart te blijven faciliteren. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oever tussen 5 september en 16 oktober 2016.

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.

NB: De sluizen konden meteen de volgende dag weer worden gesloten vanwege een aanvaring, RWS schat in dat dinsdag 3 mei de sluizen weer open kunnen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *