Lifelines opent deuren in UMCG voor vierde onderzoeksronde

Deze week opende Lifelines de eerste locatie voor alweer de vierde ronde van het langlopende, Noordelijke gezondheidsonderzoek. In het UMCG is een nieuwe locatie ingericht waarin deelnemers voor het eerst ook zelfmetingen kunnen doen. De data- en biobank verzamelt al 18 jaar een enorme schat aan gegevens van – sinds de start- 167.000 Noorderlingen en is daarmee een van de grootste biobanken ter wereld. 

90.000 Noorderlingen in vorige ronde

Ruim 90.000 deelnemers hebben vrijwillig meegedaan aan de vorige, derde onderzoeksronde van Lifelines, waarbij zij van top tot teen gescreend zijn. Er wordt onder andere een hartfilmpje gemaakt, de bloeddruk wordt gemeten en de deelnemers staan bloed en urine af. Dit doen zij ongeveer eens per vijf jaar. Daarnaast vullen ze regelmatig vragenlijsten in over uiteenlopende onderwerpen. Hierdoor krijgt de wetenschap inzicht in hoe ziektes ontstaan en zich ontwikkelen. De vrijwillige deelnemers krijgen de resultaten van hun metingen en terugkoppeling van hun bloed- en urinewaardes. 

Herhaling Lifelines geeft inzicht in ontwikkeling ziektes

De verzamelde Noordelijke data heeft zijn waarde bewezen tijdens de coronapandemie, toen onderzoekers van binnen- en buitenland gebruik maakten van Lifelines-data. Juist toen bleek dat de in het verleden verzamelde data, zoals de longfunctietesten, van onschatbare waarde zijn.

Ook in het relatief nieuwe onderzoeksveld dat zich richt op de invloed van darmbacteriën op de gezondheid, speelt Lifelines een belangrijke rol. Ruim tienduizend deelnemers stonden meerdere keren ontlasting af. Deze materialen worden onder andere in het nieuwe Groningen Microbioom Hub van het UMCG gebruikt voor diverse onderzoeken.

Data voor gezondheidsbeleid

Zowel landelijk als regionaal wordt de data van het onderzoeksprogramma steeds meer gebruikt door beleidsmakers, zoals GGD’en en het RIVM. De data zijn heel geschikt om gezondheidsbeleid mee te onderbouwen, monitoren en evalueren. Zo is de Lifelines data opgenomen in de Datawerkplaats Mentale Gezondheid. Dit is een datagedreven aanpak voor de omslag van zorg naar gezondheid waarbij gewerkt wordt aan de (mentale) gezondheid van inwoners van Drenthe.

Financiering en toekomst

Lifelines heeft voor het uitvoeren van de vierde onderzoeksronde subsidie ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast financieren het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen de basisinfrastructuur van het onderzoeksprogramma. De huidige financiering is gericht op de bestaande groep deelnemers.

Ook zijn er gesprekken met de Provincie Groningen om nieuwe deelnemers toe te laten tot het cohort. Er is veel belangstelling voor deelname aan het onderzoeksprogramma en nog eens tienduizenden Noorderlingen extra zouden dan een uitgebreid inzicht in hun gezondheid kunnen krijgen. 

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 574

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *