Lichte groei Friese bevolking

LEEUWARDEN – Het aantal inwoners van Fryslân is – tegen de trend van de afgelopen jaren in – per 1 januari 2017 weer iets gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. De bevolkingsgroei lijkt vooral te komen door de komst van asielmigranten naar Fryslân. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS.

Toename bevolking na jaren van daling

Per 1 januari 2017 is het aantal inwoners van Fryslân met 0,1% toegenomen in vergelijking met 1 januari 2016. In de voorgaande jaren nam het inwonertal ieder jaar licht af. Deze dalende trend is nu doorbroken. De gemeenten Leeuwarden, De Fryske Marren en Smallingerland groeiden in het afgelopen jaar het meest.

Meer asielmigratie

De recente bevolkingsgroei komt vooral doordat meer mensen zich in Fryslân vestigen dan vertrekken. In het afgelopen jaar is vooral het aantal asielzoekers en statushouders toegenomen. Het is de vraag of deze asielmigranten hier ook zullen blijven. Veel asielmigranten blijken na verloop van tijd naar andere delen van het land te trekken. Zij gaan vooral naar de grote steden waar meer werkgelegenheid is en vaker gemeenschappen zijn met mensen van dezelfde herkomst.

Groei Friese bevolking van tijdelijke aard

Naar verwachting is de bevolkingsgroei tijdelijk. Sinds 2015 sterven in Fryslân meer mensen dan er geboren worden. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen door de toename van het aantal ouderen in Fryslân. Migratie en vooral asielmigratie is vaak wisselend. Recent is de toestroom van asielmigranten weer afgenomen.

Ameland

Op Ameland is een licht stijgende lijn te constateren. In januari 2017 wonen er op Ameland 3633. In 2016 waren dat er 3611 en in mei 2017 is de bevolking gegroeid tot 3650. In de eerste vijf maanden van het jaar zijn bijna evenveel mensen geboren (16) als er zijn overleden (18). De groei van de bevolking zit in het aantal mensen dat zich op het eiland vestigde (102), dat groter is dan het aantal dat vertrok (83).

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *