Leeuwarder samen met Volkskrant op mat

LEEUWARDEN – De Persgroep Nederland BV (Persgroep), NDC mediagroep BV (NDC), Telegraaf Media Groep NV (TMG) en Koninklijke Wegener NV (Wegener) hebben een intentieverklaring getekend over een in te voeren distributiemodel voor gezamenlijke verspreiding van de ochtenddagbladen naar abonnees en losse-verkooppunten. Doelstelling van de samenwerking is om met behoud van de bezorgkwaliteit een verlaging van de distributiekosten van de betreffende dagbladen te realiseren. Ook is in de intentieverklaring het streven opgenomen om binnen een aantal jaren toe te groeien naar één gemeenschappelijke bezorgorganisatie. Daarmee geven partijen mede gehoor aan de oproep van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (de Commissie Brinkman) om tot één distributienetwerk voor alle dagbladen te komen. Met die mogelijke gemeenschappelijke bezorgorganisatie verwachten partijen in staat te zijn de komende jaren dagbladen overal in Nederland te blijven bezorgen. Daarvan profiteren ook de dagbladen van niet-deelnemende uitgevers.

De intentieverklaring houdt in dat partijen het op hoofdlijnen eens zijn over de gezamenlijke distributie van de ochtenddagbladen van de Persgroep enerzijds met de al samenwerkende partijen TMG, Wegener en NDC anderzijds. Het is de bedoeling om in de loop van dit jaar een op elkaar afgestemd distributiemodel nader te hebben uitgewerkt.

De kwaliteit van de bezorging wordt gewaarborgd door een gefaseerde invoering van de samenwerking. Het streven is per september 2012 in de eerste gebieden gezamenlijk te bezorgen. Naar verwachting is de volledige integratie van de netwerken eind 2013 in alle betrokken gebieden geëffectueerd.

De klantcontacten tussen abonnees, losse-verkooppunten en uitgevers blijven georganiseerd zoals tot nu toe; het nieuwe distributiemodel verandert daar niets aan.

Over het voorgenomen besluit vragen partijen op korte termijn advies aan de respectievelijke medezeggenschapsorganen. Betrokken personeelsleden, vakorganisaties, de Sociaal Economische Raad en de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn op de hoogte gesteld van het bestaande voornemen.

Bron: Samenwerkende dagbladen

>>> bent u content met het Ameland nieuws van Persbureau Ameland? Wordt dan Vriend. Klik op de Word Vriend advertentie voor meer info.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *