Leeuwarder hogescholen slaan handen ineen

LEEUWARDEN – NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) onderzoeken hoe zij intensiever kunnen samenwerken. Dit staat te lezen in de intentieverklaring die de bestuursvoorzitters van beide hogescholen op 13 januari ondertekenden. De twee hogescholen zien kansen elkaar op het gebied van onderwijs en onderzoek te versterken op gezamenlijke thema’s als duurzaam ondernemerschap of water. En door samen praktisch onderzoek te doen naar onderwerpen als de energietransitie. Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur van HVHL: “Beide hogescholen hebben hun eigen unieke expertises, maar daartussen zit ook veel raakvlak. Daar liggen ontzettend mooie kansen. Door onze krachten slim te bundelen, kunnen we nog meer bijdragen aan een duurzame en betere wereld.”

De hogescholen bieden gezamenlijk al opleidingen op het gebied van lifesciences and technology aan zoals biomedisch laboratoriumonderzoek. Ook maken beide hogescholen zich hard voor schoner water in het Center of Expertise Water Technology (CEW). Met het ondertekenen van de intentieverklaring op 13 januari, geven ze aan ook op zoek te gaan naar andere gebieden om samen op te trekken. Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden: “Samen bereik je meer dan alleen. Er zijn talrijke manieren te bedenken waarop NHL Stenden en HVHL elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld door drones in te zetten om gewassen te inspecteren. Of door de ervaring die HVHL heeft op gebied van agro-food te koppelen aan de expertise die NHL Stenden heeft op gebied van Vital Regions en hospitality. Of door op onze locatie op Terschelling samen te gaan werken met de opleiding Kust- en Zeemanagement van HVHL. Daarnaast kan internationalisering prachtige nieuwe initiatieven opleveren. Wildlifemanagement wordt nu benaderd als internationaal thema. Maar wat als je de opgedane kennis hierover zou toepassen op het Waddengebied?”

Inventariseren

De eerste stap die de hogescholen zetten is het inventariseren van de mogelijkheden. Schaper en Van Iersel merken beiden dat er veel vraag is naar andere opleidingsvormen dan de gebruikelijke vierjarige bachelor. “Met tweejarige associate degrees (Ad) leiden we bijvoorbeeld snel en doelgericht professionals op voor de beroepspraktijk. En met hbo-masters krijgen professionals de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot expert in specifieke onderwerpen. Welke onderwerpen dat worden? Dat gaan we samen met het werkveld verkennen. Daar kijken we naar uit, want de kracht van onze hogescholen zit in sterke verbinding met de wereld om ons heen!”

Bron NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *