Leden Fryske Gea: geen windmolen in wad

BEETSTERZWAAG – It Fryske Gea, de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, heeft in een online enquête haar leden gevraagd naar standpunten over windenergie. Aan de enquête namen 1.655 leden deel. Driekwart van de respondenten gaf aan voor windenergie te zijn, met een duidelijke boodschap over de locatie en de voorwaarden. Aan de resultaten ontleent It Fryske Gea vier heldere standpunten over geschikte en ongeschikte locaties voor windmolens.

Fryslân foar de Wyn

In de loop van dit jaar besluiten Provincie en Rijk over de locaties en voorwaarden voor de plaatsing van nieuwe windmolens. In de aanloop daarnaartoe hebben initiatiefnemers van windmolens in Fryslân de gelegenheid gekregen om voorstellen in te dienen bij het programma Fryslân foar de Wyn. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea: “Onze leden hebben ons middels de enquête een duidelijke boodschap meegegeven over windmolens in Fryslân. Zij vinden risico’s voor vogels en het landschap heel belangrijk, maar duurzaamheid en de mensen in Fryslân net zo goed. We ontlenen aan de enquête vier heldere standpunten, onder andere over geschikte en ongeschikte locaties voor windmolens. Wij brengen die standpunten graag over aan Provincie Fryslân, het Rijk en de initiatiefnemers van windmolens.”

Niet in Waddenzee

It Fryske Gea vindt in de enquête een bevestiging van het oorspronkelijke standpunt: plaats windmolens langs grote wegen en op bedrijfsterreinen en zeker niet in natuurgebieden en bij dorpen. De Waddenzee en Waddeneilanden moeten eveneens gevrijwaard blijven van windmolens. Een groot aantal leden geeft aan windparken ver op de Noordzee, buiten de 12 mijlszone te steunen. Over het IJsselmeer geven de leden van It Fryske Gea aan dat zij de Afsluitdijk een veel geschiktere plaats voor windmolens vinden dan het IJsselmeer zelf. De kust van het IJsselmeer wordt eveneens zeer ongeschikt bevonden als locatie.

>>> lees hier het hele artikel

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *