Landbouwcongres in Oosterwolde

OOSTERWOLDE – Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De bodem als basis’ op en 12 tot en met 14 oktober.

Op dinsdag 12 oktober vindt het congres ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Bodem als Basis’ op het Ecomunitypark in Oosterwolde plaats. Op 13 en 14 oktober volgt het Engelstalige programma ‘The Added Value of the Organic Farmer. Bioregions’. Inmiddels hebben zich al veel belangstellenden voor het congres met sprekers, discussie, demonstraties en tientallen workshops aangemeld. Gratis inschrijven voor (een van) de drie dagen kan nog tot en met 8 oktober via www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl. Dat geldt ook voor bedrijfsbezoeken, waarvoor beperkte ruimte is.

Er komen vanaf 2023 veel veranderingen op de landbouwsector af als het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking treedt. De vraag is welke kansen dit oplevert voor agrariërs. Het vergroenen van de bodem zal in ieder geval belangrijker worden. Dat en veel meer onderwerpen komen aan bod op het driedaagse congres. Deelnemers krijgen in ieder geval praktische handvatten van deskundigen en inspirerende voorbeelden aangereikt om veranderingen om te zetten in kansen.

Op 12 oktober begint de dag met gezaghebbende sprekers. Het programma bestaat verder uit een rondetafeldiscussie en meer dan 20 bodembeleefsessies en demonstraties op het terrein van Ecostyle. ‘s Middags zijn er drie ronden workshops met 24 verschillende onderwerpen. Daarnaast kan er apart worden ingeschreven voor negen bedrijfsbezoeken van uiteenlopende agrarische bedrijven in het Noorden. De volgende, internationale congresdag kent een vergelijkbaar programma met sprekers en ook bedrijfsbezoeken waarvoor aparte aanmelding nodig is. Het is ook deels online te volgen. Vijftien Engelstalige online workshops staan gepland voor de laatste dag, 14 oktober.

Aanmelding

Het landbouwcongres is niet alleen bedoeld voor boeren, maar voor alle betrokkenen bij de landbouwsector. Organiserende partijen zijn naast het ministerie van LNV en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, de leden van het kernteam van de Soil Food Week: Avalon, Kenniscentrum Bodem en Symphony of Soils in samenwerking met het project Meerwaarde van de Bioboer. Het volledige programma is te vinden op www.toekomstbestendigboerennoordnederland.nl. Aanmelding kan via dezelfde website.

Inschrijven voor ‘Kansen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Bodem als Basis’ kan tot en met 8 oktober.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *