Kwestie veerdam Ameland

BALLUM – Het onderwerp veerdam, inmiddels een kwestie geworden, begint als een molensteen om de nek van de gemeente te hangen. Een deel van de veerdam staat op instorten en door gedoe over de eigendomssituatie is niet duidelijk wie voor de kosten opdraait. Het nieuwe college zal er een hele kluif aan krijgen.

In 2004 en 2005 zijn door de gemeente Ameland en de Minister van Verkeer en Waterstaat overeenkomsten gesloten betreffende de overdracht in eigendom, beheer en onderhoud van de veerdam, het fietspad Hollum-Oerd, de vuurtoren, de losstoep in de haven van de Ballumerbocht, het opslagterrein in de Ballumerbocht en een 36-tal duinovergangen. Het was van RWS en is nu het pakkie an van de gemeente. Die overdracht is echter nog steeds niet helemaal afgerond. De veerdam dreigt nu een probleem te worden, vanwege achterstallig onderhoud aan de damwand.

Nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I & M) heeft aangegeven dat als gevolg van de concessieverlening Waddenveren het overgrote deel van de veerdam alsnog in eigendom van de Staat zou moeten blijven en de veerdam in slechtere staat is dan verteld was, wil de gemeente de veerdam niet meer overnemen. Op zijn minst moet RWS de voorwaarden voor overdracht aanpassen, stelt Ameland. Het overleg daarover gaat bijzonder stroef. Al acht jaar lang is daar elke maand contact over.

Het Rijk wil het terrein binnen de hekken zelf houden en zelf een overeenkomst met Wagenborg sluiten, een ommezwaai waar de gemeente niet in gekend is. Volgens de eerste afspraak zou de gemeente eigenaar worden van de hele veerdam. Als de gemeente af moet zien van het deel waar de passagiers van de boot lopen, dan kan Ameland voor dat deel ook geen pacht vragen.

Dan is er nog de kwestie van het onderhoud. De gemeente en RWS zijn het niet eens over wie de kosten voor het achterstallig onderhoud moet betalen. Vanwege de slechte staat van de damwand, de term ‘zorgwekkend’ wordt genoemd, vindt Ameland dat RWS alle kosten voor haar rekening moet nemen. RWS wil dat niet betalen. De kosten voor de veerdam zijn geraamd op 10 miljoen euro. Veel duurder dan gedacht met een damwand die ook minder lang toe kan dan gezegd. De gemeente kan dit niet betalen.

Het ministerie speelt het hoog en dreigt met een rechter als Ameland niet met de nieuwe afspraken in wil stemmen. Maar Ameland wil een volledig nieuwe afspraak met de RWS.

Wethouder Will Bakema meldt aan de raad dat er een dringend verzoek naar RWS is gestuurd om uit deze impasse te komen. Als RWS niet reageert, zegt Bakema, dan wil ook Ameland de rechter in de strijd gooien. “Misschien komt er iets uit de bus waardoor de gang naar de rechter niet hoeft.”

Het college van destijds is ernstig in gebreke gebleven, stelt raadslid Bert Cordes (CDA). Bedenkingen zijn terzijde geschoven en het toenmalige college heeft zichzelf overschat. “Aan dit college de taak om de schade te beperken.” Rudolf Teuben (A’82) spreekt over de “koopmannen van destijds” die “een kat in de zak” hebben gekocht. Teuben meent ook dat het wel erg stil blijft van de kant van de destijds verantwoordelijke wethouder. Piet IJnsen (ABA) laat zich tijdens de bespreking van het onderwerp niet horen.

Advocaat van Ameland mr. Van Susante: “Ik heb niet eerder gezien dat zoiets omvangrijks en complex zo summier is vastgelegd.” Er is meer niet vastgelegd dan wel.

Hij vreest dat als de damwand het vandaag begeeft, beide partijen naar elkaar zullen gaan wijzen. Er ligt een afspraak van 2005 en de rechter zal bekijken wat er nu anders is dan toen en wie van de beide partijen het risico draagt.

De staat van de veerdam is dermate slecht dat snel ingrijpen noodzakelijk is. Dat kan eigenlijk niet wachten op de uitspraak na een gerechtelijke procedure.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *