KwadrantGroep wil verder op Ameland

HOLLUM – KwadrantGroep, de zorgaanbieder die in 2015 het zorgcentrum De Stelp heeft overgenomen uit het faillissement van Pasana, wil verder op Ameland. Zelfs nadat de gemeente heeft laten weten de zorgaanbieder liever kwijt te zijn dan rijk. Zonder deze overname zou De Stelp zijn gesloten, stelt Kwadrant.

Met de kennis van toen

Nog geen twee weken geleden liet wethouder Linda van der Deen weten dat wat de gemeente betreft Kwadrant beter zijn biezen kan pakken, omdat het graag één zorgorganisatie op het eiland ziet en als dat niet met Kwadrant kan dan maar zonder. Inmiddels stelt de wethouder het iets voorzichtiger en wil ze eerst de mediation tussen Kwadrant en Thuiszorg Het Friese Land (THFL) afwachten voor ze daar weer een uitspraak over doet. Ze schreef haar harde woorden “met de kennis van toen.” 

Eén organisatie

Kwadrant reageert ondertussen op de uitspraken van de gemeente en stelt dat er van meet af aan sprake is geweest om te komen tot één organisatie om de toekomstbestendige zorg op Ameland te kunnen garanderen. “Geïntegreerde, kleinschalige zorgteams die zowel intra- als extramuraal werken, zijn de basis voor deze gebiedsgerichte aanpak. Geïntegreerde teams die zowel bij cliënten thuis als in het verpleeghuis zorg leveren, kunnen optimaal ondersteunen in alle fasen van het zorgproces. Deze teams zijn onderdeel van de gemeenschap en hebben daardoor een goed beeld van de gezondheid en het welzijn van de ouderen.”

Toekomstbestendige zorg

“Om deze visie waar te maken is een goede aansluiting van intramurale en extramurale zorg vereist om de totale zorgverlening rendabel en toekomstbestendig te kunnen leveren. Daarom heeft de KwadrantGroep in 2015 als visie geuit om te gaan werken vanuit één verdienmodel en één gemeenschappelijke entiteit – bestaande uit de KwadrantGroep en THFL. Een visie die aansluit bij de visie van DFZ (De Friesland Zorgverzekeraar – red.) en van de gemeente. Van meet af aan is dit de visie geweest die een toekomstbestendige zorg op Ameland kan garanderen.”

Gupta rapport

Dat het tot één organisatie moet komen is ook de uitkomst van een studie van Gupta Strategists, die is uitgevoerd in opdracht van de KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land samen. De wethouder heeft het rapport niet en ook de raadsleden ontberen de gegevens van deze studie. Het rapport is van Kwadrant en de THFL en is niet openbaar. THFL deelt de conclusie van Gupta, maar wil niet haar winst delen met het verlies van Kwadrant. En daar stokt de samenwerking.

Niet afhaken

Kwadrant is het niet eens met hoe de gemeente kijkt naar de gang van zaken in de afgelopen periode, maar de zorgaanbieder haakt nog niet af. Kwadrant schrijft aan de gemeente: “De KwadrantGroep heeft een visie met een onderbouwd businessplan voor toekomstbestendige zorg voor Ameland. Deze visie willen wij alsnog met alle betrokken partijen realiseren. Dat belang dient voorop te staan. Daarom hebben wij DFZ aangeboden een mediation traject te willen ingaan met THFL en DFZ om de gerezen problemen op te lossen.”

Werkvloer en directie

Wat dan de patstelling precies is, vraagt raadslid Irma Marinus (PvdA) tijdens de raadscommissievergadering van maandag 20 maart. Van der Deen oppert abstract dat de partijen het over de inhoud wel eens zijn, maar dat er in de uitvoering en juridisch haken en ogen zijn te bespeuren. Waar die precies zitten, daar kan ze geen antwoord op geven. Wethouder Nico Oud valt haar bij en verduidelijkt dat het op de werkvloer prima gaat. De haken en ogen zitten bij de directies, zegt hij.

“Van voor naar achteren, van links naar rechts”

Een cynische Hollumer: “Tophit in De Stelp is zo langzamerhand ‘Van voor naar achteren, van links naar recht’. Je kunt er alle kanten mee op en nu nog de goede.”

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *