KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land slaan handen toch nog niet inéén

DRACHTEN – KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land zouden de handen inéénslaan voor ‘een leven lang op Ameland’. Dat schotelde het bericht van KwadrantGroep op 3 april ons voor. Nu blijkt toch nog niet alles in kannen en kruiken, als we de laatste geluiden over de vermeende samenwerking moeten geloven. Thuiszorg zou de overeenkomst, waarmee hieronder zo trots wordt geschermd, nog niet hebben getekend. PA heeft wethouder Linda van der Deen om commentaar gevraagd, maar die reactie is nog niet binnen. Op de avond van 3 april zei de wethouder nog "heel erg opgelucht" te zijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Na de Pasen hopen we meer hierover te kunnen berichten. Dit was het bericht van Kwadrant van 3 april:

Handen inéén slaan

De KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land hebben afgesproken om samen te werken vanuit één uitvoeringsorganisatie om de zorg op Ameland ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. De Friesland Zorgverzekeraar heeft voor een langere periode zijn steun toegezegd aan het plan van de zorgorganisaties, dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt.

Een leven lang op Ameland

Doel van de plannen is het garanderen van een volledig zorgaanbod voor het eiland. Dit aanbod kent straks drie belangrijke vormen: zorg die wordt verleend in een voorziening voor zware zorg, een beschermde omgeving waar ouderen zelfstandig wonen en 24 uur per dag zorg ‘nabij’ is en thuiszorg over het hele eiland. Uiteraard wordt ook in huishoudelijke hulp, palliatieve zorg en nazorg voorzien.

Uitvoeringsorganisatie

De zorgorganisaties zijn al langere tijd in gesprek met elkaar over toekomstbestendige zorg op Ameland. KwadrantGroep is eigenaar van woonzorgcentrum De Stelp, terwijl Thuiszorg Het Friese Land de thuiszorg op het eiland verzorgt. De zorgorganisaties waren het al eens over de eisen waaraan de toekomstige ouderenzorg moet voldoen. Lastiger was de organisatievorm. De gemeente Ameland stelt als voorwaarde dat de zorg vanuit één uitvoeringsorganisatie wordt georganiseerd.

Met behulp van een onafhankelijk bemiddelaar is nu afgesproken dat er vanuit één uitvoeringsorganisatie gewerkt gaat worden. Dit betreft geen formele organisatie, maar een samenwerkingsvorm die bedoeld is om gezamenlijke contacten en activiteiten makkelijker te maken. Er wordt één zorgmanager benoemd voor de zorg op het eiland. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Daarvoor gaan beide zorginstellingen samen met De Friesland Zorgverzekeraar binnenkort in gesprek met betrokkenen, zoals gemeente Ameland en huisartsen. Het doel is om voor de zomer te starten."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *