Kustlijn in vogelperspectief op postzegel

DEN HAAG – Op de nieuwste serie postzegels van PostNL staan tien kustvogels. Alle tien staan ze op de Rode Lijst van broedvogels. In het duin- en kustgebied van Nederland broedt een belangrijk deel van de Nederlandse broedvogels. 87 vogelsoorten (44%) die in ons land broeden staan op de Rode Lijst. Met de uitgave van vier series van tien postzegels geeft PostNL, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, dit jaar aandacht aan enkele bedreigde vogelsoorten. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) ontwierp speciaal voor deze tien postzegels met kustvogels een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 15 juni beschikbaar.

De sterke achtergrondkleuren van de postzegels contrasteren mooi met de tekening van de vogels. Die zijn overheersend wit, zwart en grauw, in de zomer, daarom overheerst het geel van strand en duin, de diepblauwe luchten en de gouden kleur van de zomerzon. Op het ontwerp van de envelop is dit contrast doorgezet in een afbeelding van twee sterns, een met een visje in de snavel om de ander te verleiden.

Vogelrijke kusten

In het duin- en kustgebied van ons land broedt een belangrijk deel van de Nederlandse broedvogels. De kust herbergt vogelsoorten die vrijwel nergens anders in Nederland voorkomen. De lange kustlijn strekt zich uit van zeereep, open duinen, kwelders en schorren tot en met struikgewas en bos in de binnenduinrand. Ook het agrarisch landschap dat aan deze natuurlijke biotopen grenst, zoals de polders op de eilanden, maakt voor duin- en kustvogels onderdeel uit van het leefgebied. 

Rustplaats Nederland

Zeker in perioden van vogeltrek behoren de kusten tot de vogelrijkste gebieden van Nederland. Veel vogels volgen de kustlijnen als oriëntatiepunten op weg naar het noorden of het zuiden. Het Waddengebied en de Zeeuwse delta zijn voor veel kustvogels een cruciale schakel op de Oost-Atlantische trekroute. Deze loopt van Noordoost-Canada en Centraal-Siberië tot het uiterste zuiden van Afrika. In ondiepe zeeën als de Waddenzee, die bij laagwater deels droogvalt, is veel voedsel te vinden. De voorjaarstrek verloopt anders dan in het najaar omdat de vogels meer haast hebben. Hoe eerder ze in het broedgebied arriveren, hoe eerder ze de beste plekjes voor hun nest bezetten, hoe groter de kans op een goed broedseizoen.

Verzamelaars

Een gezamenlijke inzet is nodig om de schoonheid van de natuur in Nederland in stand te houden. Met deze derde serie postzegels brengt PostNL een ode aan de verscheidenheid van de natuur in Nederland. Die is veel groter en belangrijker dan wordt gedacht. Deze serie van tien kustvogels is het derde vel uit de serie ‘Beleef de Natuur’ 2020. In deze ‘postzegel-ode’ aan de natuur wordt dit jaar nog een serie uitgebracht met daarop tien bosvogels (september). Eerder dit jaar verschenen in deze serie Roofvogels en Uilen (januari), en Boerenlandvogels (februari).

Over NVPH 

De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

Bron: NVPH

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *