Kunstgrasveld Geel Wit “nog steeds geen inkoppertje”

BALLUM – Voetbalvereniging Geel Wit wil graag een nieuw voetbalveld. Het oostelijke sportveld van de club is lang niet het hele jaar bespeelbaar en daar hebben de voetballers veel hinder van. In de zomer gaat het goed, maar in het voorjaar en herfst is het een modderpoel. De drainage deugt niet en er is te fijn zand als ondergrond gebruikt. De oplossing ligt in een volledig omgooien van het veld en opnieuw inzaaien of in de aanleg van een kunststofgrasveld. De voetballers van de club spelen op de vaste wal regelmatig op zo’n veld en Ameland is een van de weinige gemeenten die het nog op gras doet.

Kunstgrasveld

Voor de renovatie van het speelveld annex trainingsveld wil de gemeente 385.000 euro uittrekken en Geel Wit wil het liefst een kunstgrasveld. Dat past ook bij ‘Sporteiland Ameland’, meent de gemeente, want met een kunstgrasveld kunnen nog meer profclubs worden uitgenodigd. Het eiland is al regelmatig gastheer van Cambuur en Heerenveen. Daarom kiest het college voor een kunstgrasveld dat gezien de bespelingsdruk de beste optie is. Een plastic veld kan bijna alle trainings- en wedstrijduren van Geel Wit aan. Dit betekent ook dat de andere speelvelden niet extra belast worden met trainingen en tijd hebben om bij te komen. Het trainingsveld aan de noordzijde van de Noordwal is bij de aanleg van een kunstgrasveld niet nodig, zodat dit veld voor andere doeleinden kan worden ingezet.

Bestuur Geel Wit en voorzitter Amelandia

Gisteravond tijdens de raadscommissievergadering konden raadsleden er hun zegje over doen en vragen over stellen. Op de tribune zat het bestuur van Geel Wit en inspreker was voorzitter van buurclub Amelandia, Piet Faber. Zijn woorden werden door het ene raadslid verguisd (Rudolf Teuben A’82) en door een ander toegejuicht (Jeroen de Jong CDA). Wat Teuben bestempelde als Oost-West-praat hoorde Jeroen de Jong als handreiking van Amelandia aan Geel Wit. Faber stipte in zijn inspreekminuten aan dat de druk op de velden van Geel Wit verlaagd kan worden door uit te wijken naar de velden in Hollum. Er loopt een gemeentelijk onderzoek naar gebruik en kosten van de sportvoorzieningen op Ameland. Wethouder Nico Oud had dat nog niet zo lang geleden kenbaar gemaakt aan de besturen van Amelandia en Geel Wit. Faber: “Onze vraag en onze grote angst is: Loopt dit raadsvoorstel vooruit op de te nemen besluiten van de gemeenteraad?” Het frustreert in ieder geval het lopende onderzoek, meent de sportclubvoorzitter. Dat er aan de ene kant een sportveld wordt gerepareerd met een kruiwagen zand en er nu een voorstel ligt om aan de andere kant een kunstgrasveld neer te leggen doet Faber zich hardop afvragen of ‘Ameland Sporteiland’ minder breed gezien moet worden dan het begrip doet vermoeden. “Wij vragen de raad om de afweging zuiver te houden en het belang van een eilandbreed Ameland niet uit het oog te verliezen.”

Eilandbreed sporteiland

De velden aan de Oranjeweg in Hollum zijn beschikbaar voor eilandbrede sportactiviteiten, voor trainingen en wedstrijden van Geel Wit en voor (prof)elftallen van het vasteland. Faber ook: “We gunnen Geel Wit van harte het kunstgrasveld.” Teuben haalde desondanks weinig positiefs uit de woorden van Faber. ”Dit doet de verhoudingen op Ameland geen goed.” Hij stelde ter plekke de vraag hoe de Amelandia-voorzitter denkt over samengaan van Geel Wit en Amelandia in een FC Ameland, ook al was dat deze commissievergadering niet aan de orde. Faber ziet dat “op termijn” wel gebeuren, “maar het gaat langzaam.”

Rudolf Teuben: “Als we op de ene kant van het eiland iets realiseren hoeft dat niet te beteken dat het op het andere deel ook komt. Er moet nut en noodzaak zijn.” Ook zegt Teuben dat het “ridicuul” is dat er op 3500 bewoners twee sportcomplexen staan. Hij pleit voor voortgang op het gebied van samenwerking.

"Nog steeds geen inkoppertje"

Irma Marinus (PvdA) kwam terug op het voorstel. Zij vindt het veel geld voor een kunstgrasveld en zij vroeg zich af of er cijfers zijn over hoeveel externe clubs, zoals Cambuur en Heerenveen, gebruik zouden willen maken van het veld. Wethouder Oud moet erkennen dat hij daar geen cijfers van heeft en dat er geen onderzoek naar gedaan is. Het is een aanname.

Piet IJnsen (ABA) noemt het kunstgrasveld een unicum voor het eiland en ook hij pleit voor grotere samenwerking tussen de beide sportclubs.

“Iedereen wil toch op kunstgras voetballen, lijkt mij,” zegt Marieke van Schaijk (CDA). Om er aan toe te voegen: “Laten we eerst kijken wat mogelijk is en dan terug naar de raad.”

Het voorstel komt in iets gewijzigde vorm op 30 mei terug in de raadsvergadering, als discussiestuk. De wijziging zit in de toevoeging van een tweede optie. De eerste is de aanleg van een kunstgrasveld. Als dat niet door de raad wordt geaccordeerd, dan komt optie twee in beeld: opknappen van het grasveld.

Alice de Jong (ABA) noemt het kunstgrasvoorstel “nog steeds geen inkoppertje.”

⇒ lees hier over Kunstgras en plastic in het milieu

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *