Korenfestival Frisia Cantat op 8 oktober

JOURE – Op zaterdag 8 oktober 2022 komt Fisia Cantat naar Ameland, een korenfestival dat openstaat voor alle koren uit het hele land die zich graag willen presenteren op verschillende podia in één van de Friese cultuursteden of op één van onze waddenparels. In 2022 is het op Ameland. Het is een evenement voor alle koorsoorten die de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) vertegenwoordigt. Ook koren die aangesloten zijn bij andere korenorganisaties nemen deel aan deze dag.

Frisia Cantat een fijne dag zingen maar ook om te luisteren

Het Friese korenfestival heeft een jarenlange traditie en is uitgegroeid tot een prachtig tweejaarlijks festival waar rond de vijftig verenigingen voor het voetlicht treden. Jarenlang werd het festival gehouden in Joure en daarna in Bolsward. 

Vanaf 2014 heeft de organisatie besloten om met Frisia Cantat de provincie door te trekken en is achtereenvolgens gekozen voor Franeker in 2014, Dokkum in het oosten van de provincie in 2016 en Leeuwarden in 2018 in het jaar dat de stad Culturele Hoofdstad van Europa was.

Voor 2020 en 2021 had de organisatie gekozen voor Ameland. Midden in het werelderfgoedgebied van Unesco Waddenzee. Corona gooide roet in het eten. Voor 8 oktober 2022 staat het opnieuw op de kalender. Frisia Cantat wordt op Ameland georganiseerd in samenwerking met het Interkerkelijk Zangkoor Ameland en Vocaal Ensemble Vocalis.

Dubbel verkwikkend

Zoals gemeente Ameland zelf aangeeft: Ameland ontspant, verkwikt, en geeft nieuwe energie. Een zingend eilend verkwikt dubbel.

Zes locaties

Het evenement vindt plaats op zes locaties in Nes, Hollum en Ballum. In de Sint Clemenskerk in Nes en in de hervormde, doopsgezinde/gereformeerde kerken in Hollum, Ballum en Nes. 

Circa veertig koren met ongeveer duizend deelnemers zullen hun stem laten horen op het eiland. U kunt optredens verwachten van kinderkoren, gospelkoren, vrouwenkoren, mannenkoren, gemengde koren en diverse vocaal ensembles. De verenigingen komen voornamelijk uit de drie noordelijke provincies. Ook koren uit de Flevopolder, Limburg, Terschelling en vier Amelander koren geven acte de préséance: Crescendo, Inspirit, Interkerkelijk Zangkoor en Vocalis. De koren en ensembles worden in de gelegenheid gesteld om tweemaal twintig minuten op te treden in twee verschillende kerken. 

De opening wordt om 10.30 uur worden verricht door verschillende koren op alle zes de locaties. 

Gezamenlijke afsluiting

Het is traditie bij Frisia Cantat om de dag muzikaal af te sluiten door met alle koorleden die nog aanwezig zijn samen te zingen. Op Ameland is het slotconcert in de Sint Clemenskerk. Koorschool Drenthe en Themakoor Meiinoar uit Sint Nicolaasga zingen tot slot. 

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Iepen Mienskipfuns, SAKO/Keunstwurk Friesland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Lammert Koopman stichting, Stichting Siebolt foudation en diverse sponsoren.

  • Frisia Cantat korenfestival
  • Start om 10:30 uur
  • Sint Clemenskerk, Vermaning, Hervormde kerk in Nes
  • Hervormde kerk in Ballum
  • Hervormde kerk en Herenwegkerk in Hollum
  • Toegang tot alle locaties is gratis
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *