Kolencentrale aan Waddenzee uitgesteld

HARLINGEN – NUON heeft de bouw van de kolencentrale aan de Waddenzee uitgesteld. De start van de bouw van deze nieuwe multifuel centrale aan de Eemshaven is nu gepland in januari 2010, zo meldt RTV Noord. De bouw ligt sinds mei stil op last van de Raad van State. De Waddenvereniging is tegen de bouw van kolencentrales aan de Waddenzee. Belangrijkste bezwaar is dat de aanvoer van kolen een grootschalig baggerprogramma vereist om de vaargeul op een onnatuurlijke diepte te houden, met grote schade voor de natuur. Ook zal de 200 meter hoge centrale een ongewenste inbreuk zijn op het beschermde open landschap.

Volgens de Waddenvereniging geeft dit uitstel aan dat NUON erkent dat de bouwplannen onverenigbaar zijn met de kwetsbare natuur van de Waddenzee. “Juist omdat de Eemshaven aan drie kanten omringd wordt door de Waddenzee, moet de industrie hier in alle details rekening houden met de kwetsbare natuur. In de plannen van NUON gebeurt dat niet. Om verder te kunnen met investeringen zal NUON de plannen drastisch moeten aanpassen en dat kost veel tijd. Overigens zal dat ook gelden voor de voorgenomen kolencentrale van RWE”, aldus Hidde van Kersen, directeur van de Waddenvereniging.

Ook het feit dat deze centrales niet de productie van duurzame energie centraal stellen maar uitgaan van de verbranding van kolen is een doorn in het oog van de Waddenvereniging.. De grote hoeveelheid CO2 die door de centrale wordt uitgestoten, bevordert klimaatverandering. Klimaatverandering en de bijbehorende zeespiegelstijging is een van de grootste bedreigingen van de Waddenzee.
Bron: Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *