KNRM al 195 jaar een zeewaardig goed doel

IJMUIDEN – Dit jaar viert de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) op 11 november haar 195-jarig bestaan. Een mijlpaal die werd bereikt dankzij twee eeuwen vrijwilligersinzet, gesteund door de vrijwillige bijdragen van bijna 100.000 betrokken donateurs. Van een klein initiatief in 1824 is de KNRM uitgegroeid tot een professionele organisatie, die 24 uur per dag inzetbaar is voor het redden en helpen van mensen die op of rond het water in de problemen komen. Met 1.300 vrijwilligers op 45 reddingstations en 80 reddingboten is de KNRM de belangrijkste partner voor de Kustwacht als het gaat om Search and Rescue.

De KNRM roeit tegen de stroom in. Dat begon al bij de roeireddingboot die door de branding heen moest om mensen in nood te helpen. De KNRM is voor haar voortbestaan volledig afhankelijk van donateurs, giftgevers, sponsoren en erflaters en niet van de overheid. Vrijwillige redders, vrijwillige bijdragen van donateurs en kosteloze hulpverlening zijn sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt.

Gelukkig weet de KNRM nog steeds voldoende vrijwilligers aan zich te binden. De KNRM heeft daarnaast een trouwe achterban. Bijna 100.000 betrokken donateurs, die ondanks dat grote goede doelen snel de steun van trouwe donateurs verliezen, zichzelf niet zien als donateur, maar als verlengstuk van de redders op het water: Redder aan de wal. Zij geven veelal aan de KNRM vanwege het vrijwillige karakter van het werk. Trouwe donateurs Op zaterdag 9 november, twee dagen voor de 195e verjaardag van de KNRM, eren de vrijwilligers van de KNRM de ‘Redders aan de wal’ die met hun vrijwillige bijdragen al 50 of 60 jaar het reddingwerk financieel mogelijk maken door hen uit te nodigen op de reddingstations.

November is van oudsher de maand dat de reddingsstations de trouwe donateurs ontvangen, omdat de KNRM op 11 november haar oprichting in 1824 viert. De traditie om donateurs na een “dienstverband” van 25, 40, 50 en 60 jaar (en soms 70 en een van 80 jaar) een attentie toe te sturen en uit te nodigen op de reddingstations om persoonlijk kennis te komen maken bestaat bij de KNRM al heel lang.

Historie

De rijke historie van de KNRM heeft de organisatie gebracht waar zij nu staat: een zelfstandige hulpverleningsorganisatie ten diensten van ieder die daar een beroep op wil of moet doen. Het begon in 1824. Het dorp Huisduinen verloor toen op 14 oktober zes bewoners, die de opvarenden van het gestrande schip “De Vreede” redden. Tien opvarenden werden gered; drie schipbreukelingen en zes redders verdronken. De verontwaardiging én bewondering bij ondernemers en notabelen in Amsterdam en Rotterdam leidde tot acties voor de nabestaanden en de oprichting van een reddingwezen. Het gebrek aan reddingmiddelen en vrijwilligers was de aanleiding tot de oprichting van twee reddingmaatschappijen; op 11 november 1824 de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM) in Amsterdam en op 20 november 1824 de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS) in Rotterdam. Deze nagenoeg identieke organisaties, trokken lange tijd gescheiden op. Totdat zij in 1991 fuseerden tot de KNRM.

Vrijwilligers

Traditioneel worden reddingboten bemand door vrijwilligers, opstappers genoemd, die er niet voor terugdeinzen onder extreme weersomstandigheden aan boord te springen om naar zee te gaan. Dat waren in het roeireddingboottijdperk vaak ervaren vletterlieden of vissers. Nog steeds worden de snelle, gemotoriseerde reddingboten bemand door vrijwilligers. Daarbij valt op dat het door de jaren heen steeds drukker is geworden. De laatste jaren wordt gemiddeld 2.500 keer per jaar een beroep op de KNRM gedaan, waarbij de vrijwillige reddingbootbemanningen jaarlijks zo’n 3.500 mensen veilig aan de wal brengen. En nog altijd kosteloos. De toegenomen drukte wordt met name verklaard door de opkomst van de recreatievaart. Watersporters vormen nu de grootste doelgroep van de KNRM. Tegelijkertijd komt de Redding Maatschappij nog altijd zo’n twee- tot driehonderd keer per jaar in actie voor de beroepsvaart, de doelgroep van weleer. Daarbij moet gezegd dat de Radio Medische Dienst van de KNRM zo’n 800 keer per jaar medische hulp op afstand biedt aan zeelui ‘all over the world’. Deze medische dienstverlening is het minst opvallend, maar mogelijk meest levensreddende onderdeel van de KNRM.

In de basis weet elke zeevarende dat de KNRM paraat staat. Díe zekerheid, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en bij alle weersomstandigheden, is de voortdurende meerwaarde van de KNRM. Een meerwaarde die zij biedt als zelfstandige, ongesubsidieerde organisatie. Al 195 jaar.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *