Knoop Amelander herfstvakantie doorgehakt

HOLLUM – De Amelander herfstvakantie is een vakantie van twee weken, een verworvenheid waar de Waddeneilanden graag gebruik van maken. Met goedkeuring van het ministerie, mits alle scholen op het eiland een gelijke periode aanhouden. Doorgaans is dat de laatste week van september en de eerste week van oktober, maar dat kan een weekje schuiven als de zomervakantie vroeg of laat uitpakt. De herfstvakantie 2017 zorgde voor onenigheid op het eiland. De Kardinaal de Jongschool, ’t Ienster, De Schakel, de Koningin Wilhelminaschool voor basisonderwijs en de Burgemeester Waldaschool (BWS) voor VMBO zaten niet op één lijn. Inmiddels is de knoop door de besturen van de scholen doorgehakt en is voor 2017 gekozen voor week 39 en week 40.

Aan het begin van schooljaar 2016 – 2017 hielden de gezamenlijke medezeggenschapsraden een enquête om te peilen hoe ouders denken over de verschuiving van de Amelander herfstvakantie van week 39-40 naar week 40-41. De directeuren van de Amelander scholen zijn van mening dat het opschuiven van de zomervakantie door het ministerie van 1 juli naar 8 juli automatisch ook moet gelden voor de herfstvakantie. Onderwijskundig gezien is een regelmatige verdeling van de vakanties, met daartussen telkens 7 à 8 lesweken, de meest ideale situatie. Met de herfstvakantie in week 39-40 zouden de scholen na de zomervakantie 6 (basisscholen) of 5 lesweken (BWS) hebben en daarna 11 weken tot de kerstvakantie, een onevenwichtige verdeling.

De medezeggenschapsraden brachten hun advies uit aan de besturen van de scholen, die vervolgens een definitief besluit namen over deze kwestie. De gezamenlijke besturen van de vijf eilandscholen kozen uiteindelijk voor week 39 en 40, de laatste week van september en de eerste week van oktober.

Rudolf Teuben (Ameland '82) is verheugd. Zijn fractie had dit onderwerp al eens op de raadstafel gelegd en hij is blij dat de Amelander herfstvakantie in ere is hersteld, ondanks de onderwijskundige argumenten die tegen deze keuze spreken. Zei Teuben bij een ander onderwerp op dezelfde raadsagenda nog vooruitstrevend: "Vernieuwing komt met verandering", bij het onderwerp 'herfstvakantie' is hij blij met onveranderlijkheid. A'82, PvdA en CDA haasten zich te zeggen hoe blij ze zijn met deze keuze. Alleen André Tuil (VVD) verwoordt reserve. Hij moet nog zien of dit voor de kinderen het beste is.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *