Klinische verloskunde Sionsberg sluit

DOKKUM – De klinische verloskunde in ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum sluit op 17 december. Dit besluit is genomen nu gebleken is dat vanaf die datum goede en verantwoorde klinische verloskunde in het Dokkumer ziekenhuis niet meer gegarandeerd is. Eerder al werd besloten dat de klinische verloskunde uiterlijk op 1 mei 2013 zou sluiten, maar door het vertrek van medewerkers, vooruitlopend op dit besluit, is nu besloten eerder over te gaan tot sluiting.

Het sluiten van de klinische verloskunde betekent concreet dat er vanaf de gestelde datum geen bevallingen meer in De Sionsberg gaan plaatsvinden. Tot die tijd is verantwoorde en kwalitatief goede zorg nog gegarandeerd. De directie en medische staf van De Sionsberg beseft dat het besluit tot sluiting tot veel onrust heeft geleid, maar ziet het als een noodzakelijk ontwikkeling om het Dokkumer ziekenhuis ook in de toekomst in stand te houden. Peter Littooy, bestuurder van de fusieorganisatie van Zorggroep Pasana en Ziekenhuis Nij Smellinghe, staat dan ook helemaal achter het besluit. “Wij willen te allen tijde verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren. Al eerder werd duidelijk dat we dit na mei 2013 niet meer konden garanderen voor wat betreft het bevallen in De Sionsberg. Nu blijkt dat er al eerder risico’s ontstaan met betrekking tot de verpleegkundige bezetting, moeten we dit besluit wel nemen.”

Door de fusie van Nij Smellinghe en Zorggroep Pasana blijft de geboortezorg, de voor- en nazorg rondom de bevalling, wel gewoon beschikbaar in Dokkum. “Wij werken er aan om zoveel mogelijk zorg in Dokkum te behouden. Voor- en nazorg rondom de bevalling is daarbij zeker verantwoord om in Dokkum aan te bieden. De zwangere kan voor controles naar De Sionsberg en alleen op het moment dat de bevalling plaatsvindt, naar Nij Smellinghe in Drachten. We werken er aan om de vakgroep en maatschap gynaecologen van de beide ziekenhuizen samen te voegen, zodat de zwangere ook onder begeleiding van dezelfde groep gynaecologen kan bevallen.”

Om de geboortezorg in Noordoost-Friesland goed in te richten, is er veel overleg met de verloskundigen in de regio geweest. “De verloskundige en gynaecoloog kunnen in gezamenlijk overleg het beste inschatten wat er nodig is voor een veilige en verantwoorde bevalling. Door gezamenlijk de risico’s goed in kaart te brengen kunnen zij, uiteraard met de zwangere, dan bepalen waarvoor wordt gekozen. In sommige gevallen zal een bevalling thuis dan niet verantwoord blijken, omdat een ziekenhuis met klinische verloskunde te ver weg is. Waar deze grens precies ligt is niet te zeggen.”

Faber Beheer

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *