Klimaatverandering vraagt om nieuwe kijk op water en landgebruik

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân investeert de komende zes jaar in het versterken van dijken, de aanleg van waterbergingsgebieden, het langer vasthouden van zoet water en de verbetering van de waterkwaliteit. Ook richt het waterschap de blik verder vooruit. Om de effecten van de klimaatverandering op te kunnen vangen zijn maatregelen en ruimtelijke keuzes onvermijdelijk. Dat staat in het waterbeheerprogramma 2022-2027 waarover het algemeen bestuur het waterbeheer. Dijkgraaf Luzette Kroon: ‘De grenzen van de maakbaarheid van het watersysteem zijn in zicht. Om schade door weersextremen tegen te gaan, zullen we water meer de ruimte moeten geven. Dat vraagt om een nieuwe kijk op water én landgebruik’.

Blauwe omgevingsvisie

De uitdagingen zijn groot. Het waterbeheerprogramma laat zien waar het waterschap de komende zes jaar aan werkt. Belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een agenda voor de toekomst; de Blauwe Omgevingsvisie. Om Fryslân en het Groninger Westerkwartier op lange termijn leefbaar en bewoonbaar te houden zijn keuzes voor toekomstbestendig waterbeheer noodzakelijk. Daarover gaan het waterschap en de Provincie Fryslân dit jaar in gesprek met partners en stakeholders.

Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het waterbeheerprogramma 2022-2027 is in samenwerking met de Provincie Fryslân opgesteld. De provincie is verantwoordelijk voor het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 dat het kader is voor het waterbeheerprogramma. In de voorbereidingen zijn ook diverse belangenvertegenwoordigers en instanties geconsulteerd.

Bron Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *