Klimaatbestendig kustlandschap

LEEUWARDEN – Dynamische Waddendelta – Klimaatbestendig kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee – Het 31e symposium van de Waddenacademie is op 29 september 2023in de Grote Kerk van Harlingen.

Het unieke kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee zal de komende decennia door klimaatverandering ingrijpend worden beïnvloed. De vraag is niet óf maar hoe de Waddenkust in de komende eeuw zal veranderen. Deze urgentie leidt tot verschillende ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, omdat we op een andere manier zullen moeten omgaan dit gebied. Daarbij zijn het watersysteem en de bodemvitaliteit leidend voor de benadering van deze ruimtelijke en maatschappelijke transities.

Hoe kijken we naar de klimaatadaptatie in 2100 en wat betekent het voor de agenda van 2050 en het uitvoeringsprogramma in 2025? Wat betekent het voor dit unieke dijkenlandschap met terpen en wierden en vele monumenten? En hoe kunnen we het gewenste zoetwatersysteem en ecologisch nieuwe samenhangende landschappelijke structuren opsporen die ruimte laten voor vindingrijkheid en identiteit van de negen verschillende Waddenkustregio’s?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het 31e symposium van de Waddenacademie, dat wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met [L]2023. Het symposium vormt tevens de afsluiting van de Landschapstriënnale 2023.

Met medewerking van onder meer Tracy Metz (moderator), Heleen van Londen, Hans Mommaas, Jannemarie de Jonge en Eric Luiten.

Lees hier het programma

Het symposium vindt plaats in de Grote Kerk in Harlingen (loopafstand van station Harlingen) van 9:30 tot 17:00 uur.

U kunt zich via deze link inschrijven voor het symposium. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers, waarbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt en vol is vol.

Bron Waddenacademie

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 806

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *