Klachtenprocedure Ameland rammelt

BALLUM – De klachtenprocedure van gemeente Ameland deugt van geen kant. De klachten worden gebrekkig geregistreerd, de voortgangscontrole klopt niet en archivering laat te wensen over. Dat is de conclusie van de rekenkamercommissie van de gemeente Ameland. De rekenkamercommissie onderzocht de wijze waarop de gemeente Ameland klachten van inwoners behandelt en schreef er een rapport over dat is aangeboden aan de raad: ‘Onderzoek naar de behandeling van klachten’. De commissie onderzocht of de gemeente de van toepassing zijnde wet- en regelgeving correct toepast en toetste de feitelijke behandeling en afhandeling van een aantal klachten aan het gemeentelijk beleid. Een extern bureau ondervroeg burgers via een persoonlijke enquête. Ameland werd al eerder voor de gebrekkige klachtenafhandeling gewaarschuwd. De rekenkamercommissie constateert dat de gemeente de werkwijze niet heeft verbeterd.

De conclusies vallen voor de gemeente niet al te best uit. De gebrekkige afhandeling van de klachten schaadt de positie van de burger in zijn relatie met de gemeente. Er is sprake van onduidelijkheid over toezeggingen en besluiten. Dit raakt het beginsel van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheid.

Het voortgangsbewakingssysteem rammelt, waardoor er geen adequate afhandeling van binnengekomen brieven heeft plaatsgevonden en klachten ondergaan geen eenduidige behandeling. “De conclusie dringt zich op dat de interne discipline en de eenheid van beleid ten aanzien van registratie, archivering en het volgen van de voorgeschreven procedures te wensen over laat door het ontbreken van een centrale regie en uniforme protocollen en instructies,” volgens het rapport.

De rekenkamercommissie beveelt een centrale regie aan voor de afhandeling van klachten en ingekomen brieven en een voortgangsbewakingssysteem. De gemeenteraad moet zich nog over het rapport buigen.

>>> lees hier over Ameland, een eiland vol verhalen

Speelboerderij

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *