‘Kijk over de dijk’ in Natuurcentrum

Dag van de DijkNES – Het Natuurcentrum in Nes op Ameland is een expositie rijker. Bezoekers van het centrum kunnen vanaf dit najaar een ‘’kijk over de dijk’’ nemen en op een bijzondere manier het belang van een goede zeekering ervaren. De permanente dijkexpositie is mede naar aanleiding van het dijkverbeteringproject op Ameland in samenwerking met Wetterskip Fryslân tot stand gekomen. Donderdag 22 september a.s. wordt de expositie door de heer H.G.N. Boon, lid dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân, officieel geopend.

De expositie ‘’Kijk over de dijk’’ is op een speelse en aansprekende manier opgezet.

Al snel wordt duidelijk dat zonder dijken wonen, werken en recreëren niet mogelijk is op het eiland. In een levensgroot dijkprofiel maken bezoekers kennis met de elementen van de natuur. Het belang van een goede dijk wordt hier zelfs voelbaar, omdat je deel kunt nemen aan een storm experience! Naast actie en interactie is er natuurlijk ook ruimte voor de historie van de waddenzeedijk op Ameland. Middels een touchscreen scherm wordt informatie verstrekt over het werk van Wetterskip Fryslân in het algemeen en op het eiland in het bijzonder.

Wetterskip Fryslân beheert ongeveer 210 kilometer primaire keringen. Dat zijn onder meer dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer, maar ook de dijk van Ameland wordt hieronder gerekend. Primaire waterkeringen die bij de zesjaarlijkse toetsing op veiligheid niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen, gaat het waterschap verbeteren. Daarvoor is vanuit het Rijk het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) in het leven geroepen. Voor Friesland zijn er op dit moment twaalf dijkverbeteringprojecten opgenomen en Ameland is daar één van. Aan de zuidzijde wordt het eiland beschermd door de Waddenzeedijk. Deze ruim 16 kilometer lange dijk is in eigendom en beheer van Wetterskip Fryslân. Aan de noordzijde beschermen duinen het eiland tegen het water van de Noordzee. Rijkswaterstaat onderhoudt deze zandige waterkering. In de dijkexpositie in het Natuurcentrum, wordt ook aandacht besteed aan de komende dijkverbetering op Ameland.

Om bezoekers nog meer bewust te maken van het feit dat dijken belangrijk zijn, doet Ameland mee aan de Dag van de Dijk op zaterdag 24 september a.s. Bezoekers hebben dan de mogelijkheid om de dijk op Ameland vanaf de fiets te ontdekken. Verder is het Natuurcentrum gratis toegankelijk en is de expositie ‘’Kijk over de dijk’’ te bezoeken. De Dag van de Dijk is een jaarlijks terugkerend evenement voor jong en oud rond het thema water en waterveiligheid, georganiseerd door de waterschappen in Nederland.

 
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *