Kijk bij invulling energiehoofdstructuur ook naar andere ruimteclaims

DEN HAAG – De energiehoofdstructuur van Nederland heeft meer ruimte nodig. Daarom wil het Rijk een Programma Energiehoofdstructuur vaststellen. Onderzoek of de benodigde ruimte aansluit of botst met andere ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. Zij vroeg de Commissie om advies over de benodigde inhoud van een integrale effectenanalyse die wordt opgesteld bij het Programma.

Het Rijk wil een Programma Energiehoofdstructuur (PEH) vaststellen om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor de energiehoofdstructuur op land en in de grote wateren in Nederland, in 2030 en 2050. In dit programma wordt gekeken naar de conversie, opslag en het transport van energie. Bij het PEH wordt een integrale effectenanalyse opgesteld die naast milieueffecten ook kijkt naar bijvoorbeeld energie-efficiëntie en maatschappelijke kosten en baten.

Er ligt een duidelijke notitie reikwijdte en detailniveau die aansluit bij het strategische karakter van dit programma. Omdat de energiehoofdstructuur veel ruimte in beslag zal nemen, is het nodig om te onderzoeken of het programma botst of juist aansluit bij andere grote ruimtelijke opgaven, zoals woningbouwplannen, aanleg van infrastructuur of natuurherstelprojecten.

Het PEH is een grote en complexe opgave die keuzes voor de langere termijn maakt voor heel Nederland. Er zijn ook nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over de verschillende vormen en hoeveelheden van energieopwekking en hun locatie. Dit heeft invloed op de keuzes voor de energiehoofdstructuur. Onderzoek daarom in de integrale effectenanalyse hoe gevoelig het PEH is voor technologiekeuzes, technologische ontwikkelingen, veranderend energieverbruik en andere externe factoren, zegt de Commissie.

Bron Commissie MER

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *