Kievitseizoeken mag

LEEUWARDEN – Vanaf 1 maart kan het kievitseizoeken gewoon van start. Door de uitspraak van de Rechtbank in Leeuwarden op dinsdag 24 februari is het zoeken en rapen van kievitseieren dit jaar toch mogelijk. De rechter heeft het verzoek van Faunabescherming om de ontheffing voor het rapen en zoeken van kievitseieren voor zes weken te schorsen afgewezen. De leden van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) mogen het veld in mits zij in het bezit zijn van een aaisikerspas en zij de eieren die zij meenemen melden via een sms-controlesysteem. Er mag geraapt worden tot het maximaal toegestane aantal van 6.431 eieren is bereikt.

Het college van Gedeputeerde Staten en de BFVW zijn opgelucht. Gedeputeerde Sjoerd Galema: ‘De learzens kinne út it hok. Wij zijn blij dat de rechter het kievitseizoeken wederom toestaat. Samen met de BFVW doen we onze uiterste best om de Friese traditie van het eierzoeken overeind te houden en dat is voor nu weer even veilig gesteld. Het ‘ljipaaisykjen’ is onderdeel van een uniek systeem voor de bescherming van weidevogels in Fryslân.’

De provincie Fryslân heeft op 15 januari 2008 een nieuwe ontheffing voor 5 jaar afgegeven. Hiertegen heeft de Faunabescherming bezwaar gemaakt. In afwachting van een uitspraak van de Raad van State over de ‘oude’ ontheffing (uit 2002) is in overleg met de betrokken partijen deze bezwarenprocedure opgeschort. De Raad van State heeft de oude ontheffing vernietigd wegens het ontbreken van een effectief controlesysteem, dat waarborgt dat niet meer dan het maximaal toegestane aantal eieren wordt geraapt. De provincie zal nu beslissen op de bezwaren van Faunabescherming en de ontheffing aanpassen. Dat betekent dat een sms-controlesysteem van de BFVW wordt opgenomen en het maximaal aantal te rapen eieren wordt vastgesteld op 6.431.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *