Kieskompas in Beeld online

LEEUWARDEN – Vanaf woensdag16 februari is Kieskompas in Beeld beschikbaar voor mensen die moeite hebben met geschreven taal. Voor de provincie Fryslân is speciaal een Friestalige versie ontwikkeld. Kieskompas in Beeld is te bereiken via de Friese verkiezingswebsite www.kiezefoarfryslan.nl, net als de ‘reguliere’ versie van Kieskompas die sinds 2 februari online staat.

Tweeluik

Volgens de Stichting Lezen en Schrijven kunnen 1,5 miljoen Nederlanders onvoldoende deelnemen aan de samenleving door taalproblemen. Zeven provincies komen deze mensen tegemoet door hen in beeldtaal te helpen bij hun stemkeuze voor de Provinciale Statenverkiezingen. De teksten van Kieskompas zijn op een nieuwe wijze ‘vertaald’ in beelden. Telkens verschijnt er een tweeluik met op het linkerbeeld de situatie zoals hij is en in het rechterbeeld de situatie zoals hij wordt indien men het met de stelling eens is. Tegelijkertijd met het beeld klinkt de bijhorende voorgelezen tekst. Met een druk op de knop kan de stelling zo vaak worden herhaald als nodig voor de gebruiker.

De gebruiker kan een keuze maken uit 6 gevisualiseerde mogelijkheden.

Uiteindelijk wordt de politieke positie van de gebruiker in beeld gebracht en wordt duidelijk welke partij het dichtste de opvattingen van de invuller benadert.

De provincies Gelderland, Noord Holland, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg bieden hun laaggeletterden de service van de beeldvertaling.

Alle stemgerechtigde inwoners van Fryslân van 18 jaar en ouder kunnen op woensdag 2 maart 2011 hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Op de verkiezingswebsite www.kiezefoarfryslan.nl  is meer informatie te vinden over de verkiezingen van Provinciale Staten. Hierop staan ook links naar de 13 deelnemende partijen.

>>> bekijk hier Dossier PS11

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *