Kerst Sing-in met zingend Ameland

HOLLUM – Zangvereniging Crescendo houdt in haar honderdjarig jubileumjaar op 17 december een Kerst Sing-in waar vele Amelander koren en muziekgezelschappen aan meewerken.

December 1909 na het verlaten van een jeugdmis op Kerstavond, begonnen een aantal mensen op straat spontaan “Stille Nacht” te zingen.  Het klonk zo mooi in de verlaten straten van Nes, dat men besloot om een zangvereniging op te richten.

En op 10 januari 1910 was het zover en werd onder de bezielende leiding van de toenmalige huisarts dokter Cappel de gemengde zangvereniging Nut en Genoegen opgericht.In 1945 werd deze naam veranderd in Crescendo.

Crescendo is een  gemengd koor, met leden van het gehele eiland en heeft een zeer gevarieerd repertoire.

Dit jaar bestaat Crescendo dus 100 jaar. In dit jubileumjaar vonden verschillende feestelijke activiteiten plaats o.a.  in januari een gezellige avond voor de leden,  een korendag in april, met koren uit Noord Brabant, Drenthe en Friesland, in mei een jubileumconcert en een receptie waar de burgemeester van Ameland  de Koninklijke Erepenning aan de voorzitter van Crescendo heeft uitgereikt.

In december wordt het jubileumjaar afgesloten met een Kerst Sing-In,  waar 12 zangkoren en zanggroepen van Ameland  aan mee zullen doen.

Deze Kerst Sing-In vindt plaats in de Hervormde kerk te Hollum op 17 december 2010 en begint om 19.30 uur.

Programma “Kerst-Sing In”

ter gelegenheid van de afsluiting van het 100 jarig bestaan van Crescendo.

Jubileumlied

 Openingswoord door Aagje Oosterkamp,  voorzitter van Crescendo,

De volgende zangkoren en zanggroepen treden voor u op.

 1. Secadnemaya:

Het koor Secadnemaya is een groepje van 15 mensen en is voortgekomen uit een jongerenkoor. Het bestaat uit alten en sopranen en is dus “tweestemmig”.

We zingen in de Katholieke Kerk en maken zelf onze vieringen, die we een wat andere uitstraling proberen te geven dan de gewone zondagdiensten. Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit kerkmuziek, waaronder een aantal Thaizeliederen. Soms zingen we ook bij andere gelegenheden, zoals in de Stelp of bij een concert.

Wij zingen vanavond: 

Joy to the World

Angels we have heard on high

Santo

 2. Kwartet: Inge Dokter – Baukje van der Meer – Giel van Leerzem – Jaap de Boer

vormen een kwartet dat een tijdje geleden min of meer spontaan is ontstaan.

Dit viertal houdt zich voornamelijk bezig met het zingen van Taize liederen, dit zijn meditatieve liederen.

De bedoeling van deze liederen is dat iedereen in de gemeente meezingt en dat ze dus niet alleen door het koor worden gezongen.

Zij zingen de volgende liederen:

Confitemini Domino

O Lord, hear my prayer

Bleibet hier

Jesus remember me

In manus tua, Pater

 3. Lust en Plezier:

o.lv. Ankie Blokker – muz. Begeleiding,  Pietje Ruijgh – Trijnie Wijnberg.

Lust en Plezier is een gezelligheidskoor, dat in 1996 is ontstaan tijdens de revue die werd opgevoerd tijdens het 75 jarig bestaan van de Friese Bond van Plattelandsvrouwen.

 Zij gaan zingen:

Rudolf het klein rendier

Bethlehems ster

Dan gaan de lichten aan

Tjechische Rondedans.


4.
Ierse Zanggroep:

Er is geen naam voor deze zanggroep, want de groep treedt incidenteel op als intermezzo bij concerten van Canite Tuba en zijn tevens leden van deze brassband.We zingen en spelen Ierse volksmuziek en proberen de originele stijl zo goed mogelijk te benaderen. De groep bestaat uit:  bas, 2 gitaren, accordeon, 2 sopraan tin-whistles en 1 tenor whistle en bauro. We zijn met 5 personen en bespelen verschillende instrumenten en zingen allemaal.

Wij zingen deze avond:

The Fields of Athenry

A bunch of thyme

Nora


5.
Interkerkelijk Zangkoor

Het is een gemengd koor met 33 leden o.lv. Monique van der Ven en oefent op de woensdagavond in de N.H. Kerk te Hollum. Het repertoire bestaat  uit zowel geestelijke als wereldlijke muziek.

Omdat het koor volgend jaar 60 jaar bestaat, wordt gewerkt aan een zeer bijzondere jubileumuitvoering, die in oktober 2011 zal worden gegeven en waarvoor speciale liederen zijn geschreven en gecomponeerd.

De laatste tijd hebben we een aantal nieuwe leden welkom kunnen heten, maar er kunnen nog altijd mensen bij.

Wij brengen vanavond de volgende nummers:

Joy the World

Herr deine Gute

MaringaKristmes

Why a baby, why a child


6.
Wanhoop Niet

Een groepje van acht Amelandse vrouwen onder muzikale begeleiding van Alfons Brouwer, zingen  “liedjes met een knipoog” en een vleugje cabaret.

De optredens zijn erg geschikt voor kleine locaties en gezelschappen, zoals o.a. huwelijksfeesten etc. etc.

Ook ontbreken zij niet bij het jaarlijkse Roggefeest, alwaar ze in een binnenlocatie optreden.

Over het repertoire tast tot nu toe, nog iedereen in het duister.

PAUZE

7. Vocaal Ensemble Vocalis –  Ameland

Vocalis: Latijn voor stem hebbende, klinkend, rijk aan tonen, welluidend.

Dat is waar het koor naar streeft. Vocalis bestaat dit jaar 20 jaar. De veertien leden van de groep komen van het hele eiland. Vocalis treedt regelmatig op. Naast  het jaarlijkse eindejaarsconcert geef Vocalis het gehele jaar door concerten. In de paastijd wordt  The Crucfixion van J. Stainer uitgevoerd. Ook in de kunstmaand is Vocalis te beluisteren. Het koor heeft regelmatig buiten Ameland opgetreden: o.a. in Drachten, Burgum, Leeuwarden, Limburg en Frankfurt werden succesvolle concerten gegeven. Hoewel Vocalis meestal a capella zingt, worden soms ook grotere werken uitgevoerd met orkest en solisten. Vocalis staat o.l.v. Gijsbert de Jong

Gezongen wordt:

Alta trinata Beata

Adoromus te, Christe

Ave Maria

Did-diri-din

Matona mia cara

Bonjour mon Coeur

Amor vittorioso8. Amelander Juttersvrouwen

 Een groep van 36 enthousiaste, muzikale vrouwen die graag voor u optreden. Ze komen uit alle vier de dorpen en zingen liederen van vroeger en nu, die in het teken staan van het zeemansleven.  Tijdens een uitstapje naar het Oerd in 2001 begonnen enkele dames spontaan oud-vaderlandse liedjes te zingen. Prompt ontstond het plan om een koortje op te richten en zo gebeurde het ookl. Binnen korte tijd groeide het koor tot 36 leden,verspreid over het hele eiland. Muzikaal leidster is  Gonneke Braakman-de Graaff die de liedjes arrangeert en instudeert. De accordeonbegeleing is in handen van Mientje Beijaard-Brouwer en Annie Kiewied-Brouwer uit Buren. De Juttersvrouwen treden inmiddels overal op en waren zodoende al drie keer te gast in Duitsland tw. In Kleef, Mendig en Nordhorn, tijdens de “Nacht van Ameland”

Tot slot: Als u de dames hoort zingen , zing dan naar hartenlust mee.

Wij zingen:

Leise Rieselt der Schnee

De arreslee

Jingle bells

 9. Het Federatie Gerdokoor Ameland  (Gerefomeerd/Doopsgezind)

Dit koor is ontstaan toen wij samen zijn gaan  kerken.

De doopsgezinde gemeente had al een gelegenheidskoor olv. Minne Kanger.

Toe deze 80 jaar werd is hij gestopt en werd Trijnie Wijnberg organiste van zowel de Doopsgezinde gemeente als de Gereformeerde kerk.

Automatisch werd ze toen ook de dirigente/organiste van het gelegenheidskoor.

Het koor oefent altijd 4-6 keer met plezier voor een optreden. We zingen met Kerst,Pasen, Pinkster, Herdenkingsdienst, Muziekavond, Nieuwjaarsvesper enz.

De liederen die wij vanavond zullen zingen zijn:

The day you sang this song

Door liefde laat u wekken

Over de heuvels

We are the world

10  St.  Clemenskoor

 Het koor bestaat 43 jaar en is opgericht als zangondersteuning van de kerkdiensten in de St. Clemenskerk te Nes. Het zingt nog steeds de zondagsdiensten. Nu worden er 4 stemmige vaste mis-gezangen en meerstemmige lofzangen gebruikt om de diensten een wat meer devotioneel karakter te geven. Concerten die het koor geeft beperkenzich tot 1 a 2 keer per jaar. Het koor heeft 34 leden en staat o.l.v. organist/ dirigent Sip Boelens.

Wij zingen 3 a capella stukken

Weihnachtsglocken

Octe Nas

Weihnachtmotette

 11  Het Amelander Shantykoor

Het is een zeer actieve zanggroep die sinds 1986 bezig is met het verzamelen en ten gehore brengen van Shanty’s.

Het shantykoor heeft een duidelijke voortrekkersrol gespeeld. Als allereerste gingen zij zich specifiek en uitsluitend toeleggen op het van zingen van Shanty’s.

In de afgelopen 20 jaar was het koor reeds vele malen te gast in Engeland, Duitsland, Polen, Belgie en natuurlijk in eigen land. Ook tijdens de bekende Saildagen in Amsterdam gaven de Amelanders meerdere malen hun visitekaartje af.

Wij zingen voor U:

Roll the cotton

Heave away cheerilye

The Holy Ground

 

12. CRESCENDO

Het 100 jarige en oudste koor van Ameland, en door de Koningin onderscheiden met de Koninklijke erepenning, is er trots op dat op deze avond alle eerdergenoemde koren/groepen bereid waren om samen met ons dit 100 jarig jubileumjaar met ons af te sluiten .

Crescendo een gemengd zangkoor samengesteld uit leden van het gehele eiland o.l.v. de enthousiaste dirigente / pianiste Monique van der Ven, zingt liederen van allerlei soort  ( van Bach tot Beatles) en is daarom bij het publiek een gewaardeerd koor, hetgeen vaak blijkt uit de grote opkomst bij de concerten, die elk jaar in alle dorpen plaats vinden.

Wij zingen vanavond voor u:

Sleighride

Winter Wonderland

Coventry Carol

Tenslotte zullen alle koren samen het lied zingen, dat de aanleiding is geweest van de oprichting van Crescendo in 1910

 “STILLE NACHT”. 

Aan het eind van de avond wordt aan de bezoekers een vrijwillige bijdrage gevraagd waarvan de opbrengst naar het kraamvrouwenproject Furaha van Stieneke  de Wind in Afrika zal gaan.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *