Clemenskerk Kerk van de Maand

NES – De Grote Kerk en Bonifatiuskapel in Dokkum en de Clemenskerk Ameland zijn 'Tsjerke fan de Moanne', Kerk van de Maand. De kerkdiensten die Omrop Fryslân in nauwe samenwerking met de Wurkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ iedere zondag uitzendt voorzien in een enorme behoefte. Dat blijkt uit de vele reacties die bij de Wurkgroep en de deelnemende kerkgenootschappen binnenkomen. Kijkers waarderen vooral het oecumenische karakter van de diensten die door verschillende plaatselijke en regionale kerkgenootschappen worden georganiseerd.

In mei wordt afgeweken van alle diensten uit een en dezelfde kerk. Naast de vier diensten uit de monumentale Grote- of Sint-Martinuskerk in het hart van de stad, komt op Pinksterzondag de kerkdienst uit de Bonifatiuskapel in Dokkum. De laatste zondag in mei is de uitzending vanuit de Sint Clemenskerk in Nes op Ameland.

De wurkgroep 'Tsjerketsjinsten Fryslân', die met de plaatselijke en regionale kerken en de Omrop de diensten organiseert, bestaat uit leden van kerkgenootschappen aangesloten bij de Raad van Kerken in Fryslân en de Stifting Krúspunt. De diensten hebben een sterk oecumenisch karakter en met enkele Friestalige aspecten.

Schema van de diensten:

  • 2 mei Grote Kerk: Chr. Geref. Kerk Dokkum met ds. A.C. van der Wekken
  • 9 Mei Grote Kerk: Vrij Baptistenvereniging Nehemia met K. Posthuma
  • 13 mei Grote Kerk: PG. Oosternijkerk met ds. G. van Wieren
  • 16 mei Grote Kerk: PG Dokkum/Aalsum/Wetsens met ds. J.P Oosterhoff
  • 23 mei Bonifatiuskapel: Oecumenische dienst Raad van Kerk Dokkum met pastor P. Verheijen (RK); ds. H. de Vries (PGDAW) en lector Wietske Wiersma (Doopsgezinde / Remonstrantse Gemeente)
  • 30 mei Sint Clemenskerk Nes: Oecumenische dienst met rector H. Nota (RK); S. Alblas, (Herv. Gem.) en ds. A. M. Kobes-Gerritsen (Fed. Doopsgez.- Geref.). Aanvang 10:00 uur.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *