Kees Wevers onthult wadpost bij Holwerd

HOLWERD – Kees Wevers, grondlegger van de Waddenvereniging, heeft op vrijdagmiddag 28 oktober de nieuwe wadpost op de heringerichte oostelijke kwelder bij Holwerd onthuld. De wadpost is door Staatsbosbeheer cadeau gegeven aan de Waddenvereniging ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2015.

Sinds Staatsbosbeheer begin 2013 de subsidiebeschikking kreeg van het Waddenfonds en Gemeente Dongeradeel, is samen met Dorpsbelang Holwerd en andere partners gewerkt aan dit project op de wadkwelder ten oosten van de Grandyk. Met het kwelderproject wilden ze de natuurlijke dynamiek zoals getijdewerking en het aanslibben van gronddeeltjes op de gehele kwelder stimuleren. De zomerdijk is verlaagd zodat de kwelder weer kan overstromen bij hoogwater. Daarnaast is er afgelopen maanden een vogelplas met eilandje voor wadvogels als scholekster en kluut gerealiseerd, een nieuwe kreekloop aangelegd en zijn de begrazingsmogelijkheden verbeterd met putten en vangkralen.

Beleving

Boswachter Henk-Jan van der Veen: “Eén van de hoogtepunten op de kwelder – letterlijk en figuurlijk – is de nieuwe Kees Wevers Wadpost; ons cadeau aan de vorig jaar jubilerende Waddenvereniging. Zodra deze ‘gerecyclede vogelkijkhut’ uit de IJsseldelta begin 2017 op zijn definitieve plek ligt, vind je hier dé ultieme Waddenbelevening. Vrijwel nergens langs de vastelandskust kun je zo dichtbij de Waddenzee de vogels bespieden. We hopen samen met de Waddenvereniging dat het Werelderfgoed hier echt betekenis kan krijgen door verschillende excursies te organiseren. Vanaf nu is de kwelder in ieder geval een groot deel van het jaar toegankelijk voor het publiek. Via een aantal bruggetjes over de kreken kan men over een struinpad wandelen, aansluitend aan het ‘Ommetje Holwerd’.”

Om dit tot stand te laten komen is er een nauwe samenwerking met partijen in de streek, zoals Dorpsbelang Holwerd, Rijkswaterstaat, Ecolana, Holwerd aan Zee en de gemeente Dongeradeel. Zij zijn vanaf het begin betrokken bij dit kwelderplan en hebben meegedacht over de inrichting. 

Over Kees Wevers

In 1965 besloot Kees Wevers als 16-jarige jongen uit Kortenhoef dat de Waddenzee beschermd moest worden. Hij spoorde mensen aan in actie te komen tegen de inpolderingsplannen voor het wad en samen met hem een landelijke vereniging tot behoud van de Waddenzee op te richten. De oprichting van de Waddenvereniging vloeide hier op 17 oktober 1965 uit voort.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *