Kansen voor landbouw op verzilte grond

GRONINGEN – Het EU project Saline Farming (SalFar) is na vijf jaar succesvol afgesloten. De provincie Groningen heeft samen met partners uit 7 Noordzee landen gewerkt aan oplossingen voor de landbouw om met zout te leren leven. Langdurige droogte en een stijgende zeespiegel zorgen voor meer verzilting, dat wil zeggen meer zout in de bodem. Dit is slecht nieuws voor boeren, want heel wat teelten worden onmogelijk en de kwaliteit van het gras voor het vee vermindert. Een mogelijke strategie om met verzilting om te gaan, is om te kiezen voor zouttolerante gewassen.

Tijdens het SalFar project is ervaring opgedaan met het verbouwen van gewassen onder zilte omstandigheden op meer dan 20 proefvelden in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Nederland, Noorwegen en Zweden. De experimenten hebben geleid tot vele positieve verrassingen, zowel bij landbouwers als bij wetenschappers.

Gewassen die tegen zout kunnen

Er is onder andere gekeken naar traditionele landbouwgewassen die zouttoleranter zijn, maar die ook in niet-zilte omstandigheden een aanvaardbare productiviteit hebben. We zijn erachter gekomen dat bepaalde rassen aardappelen het heel goed doen in zilte grond, waarbij ook de smaak verbetert. Deze kunnen als delicatessen of "premium" aardappel verkocht worden. Ook wortels en diverse koolsoorten doen het prima in verzilte grond. Suikerbieten en wintertarwe zijn getest en worden geanalyseerd. Belangrijke conclusies zijn dat zilte teelt mogelijk is – met kennis van de zouttolerante gewassen, passende (natuurlijke) bemesting, en een goed bodem management. 

Aan de slag met zilte landbouw 

Voor boeren die op dit gebied willen pionieren is het boek: "Inspiratie en Handleiding voor Zilte Landbouw" uitgegeven. Ook kan er een bezoek gebracht worden aan de proefvelden van Stichting Proefvelden Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en de proefvelden van het project Dubbele Dijk. Daarnaast wordt de opgedane kennis wereldwijd gedeeld met boeren, wetenschappers en landen die ook te maken hebben met verzilting. Kijk voor meer informatie op https://northsearegion.eu/salfar/

Bron Provincie Groningen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *