Kamp staat proefboring gas Schiermonnikoog toe

HARLINGEN – Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft een vergunning afgegeven voor proefboringen naar aardgas in beschermd gebied bij Schiermonnikoog. Het gasveld waar het om gaat ligt deels in Natura 2000-gebied. Een boortoren op deze plek verpest niet alleen het landschap, maar betekent ook grote risico’s voor de kwetsbare natuur. De grootste bedreiging voor de Waddenzee is een te snelle zeespiegelstijging. Om het Klimaatakkoord van Parijs 2015 te halen moeten regeringen 80% van de bestaande voorraden fossiele brandstoffen onder de grond laten zitten. Meer naar boven halen betekent automatisch meer klimaatverandering met grote financiële gevolgen voor bewoners, bedrijven en overheden. Al eerder startte de Waddenvereniging een online actie om de geldkraan voor gaswinning in het Werelderfgoed Waddenzee dicht te draaien. Op de website Waddensea Fossilfree lees je daar meer over en kun je ons helpen investeerders te wijzen op de gevolgen van hun investeringen. Help ook een handje! Klik hier. www.waddenvereniging.nl/waddensea/fossilfree

De Waddenvereniging is fel tegen nieuwe gasboringen in en bij het Werelderfgoed Waddenzee. Hierin worden wij gesteund door heel veel andere partijen zoals bewoners, gemeentes, de provincie Fryslan en een groot aantal Tweede Kamerleden. Eerder waren er plannen om te boren bij Terschelling. Die zijn na alle protesten uitgesteld, omdat er binnenkort een nieuwe Mijnbouwwet wordt behandeld, waardoor het lastiger wordt om boringen in het waddengebied toe te staan. Het is opvallend dat Kamp nu wel nog snel een vergunning afgeeft voor deze proefboringen. De Waddenvereniging onderzoekt op dit moment welke vervolgstappen te nemen om samen met anderen deze en andere nieuwe winningsplannen in het waddengebied te voorkomen.

Brn: Waddenvereniging

⇒ lees hier over Aardgaswinning in Nederland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *