Kamervragen over Sionsberg

DEN HAAG – Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding van de nieuwe perikelen om Sionsberg in Dokkum Kamervragen gesteld. Samen met Henk van Gerven, ook SP, stelde ze vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edtih Schippers over het bericht dat de Sionsberg in Dokkum wankelt door ruzie met zorgverzekeraar De Friesland-Achmea

1. Wat is uw reactie op het bericht dat het voortbestaan van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum opnieuw in gevaar is doordat zorgverzekeraar De Friesland-Achmea het contract met de instelling heeft opgezegd?

2. Wat vindt u ervan dat door toedoen van De Friesland-Achmea het voortbestaan van De Sionsberg wordt bedreigd, terwijl de wachtlijsten voor de ziekenhuizen in de omgeving van Dokkum nu al zijn toegenomen en bovendien in bepaalde gevallen de Treeknorm wordt overschreden?

3. Vindt u het geen democratisch tekort dat de gemeenschap van Dokkum al meerdere keren heeft aangegeven dat zij hun ziekenhuis willen behouden, maar dat de zorgverzekeraars De Friesland-Achmea daar volkomen lak aan heeft? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Is het juist dat zorgverzekeraar De Friesland-Achmea de voor vijf jaar gemaakte afspraken, nu alweer open wil breken? Zo ja, is er in dat geval sprake van contractbreuk? Kan De Sionsberg hen op juridische gronden aan de gemaakte afspraken houden?

5. Is het juist dat zorgverzekeraar De Friesland-Achmea aanstuurt op versobering van De Sionsberg? Hoe ziet u dit in relatie tot  de toenemende wachtlijsten? Bent u bereid hier De Friesland-Achmea op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u zich nog uw volgende uitspraak herinneren: "Het is van groot belang dat de kwaliteit van de zorgvoorzieningen in krimpregio's hoog gehouden wordt om ook de leefbaarheid te behouden"? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de voorzieningen op peil blijven?

7. Kunt u zich nog uw volgende uitspraak herinneren: "Verzekeraars moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden binnen de Treeknormen geholpen worden. Dat is onderdeel van hun zorgplicht en daar houd ik ze aan"? Hoe gaat u hen hier aan houden? (2)

8. Welke concrete maatregelen neemt u of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om af te dwingen dat zorgverzekeraar De Friesland-Achmea zijn zorgplicht nakomt?

9. Kunt u zich nog uw volgende uitspraak herinneren: "Het is aan de zorgverzekeraar om ervoor te zorgen dat de patiënten goede zorg binnen redelijke afstand en binnen redelijke tijd in de regio kunnen krijgen"? Hoe gaat u ervoor zorgen dat De Friesland-Achmea zijn zorgplicht nakomt?

10. Kunt u zich nog uw volgende uitspraak herinneren: "Die normen moeten ook goed worden ingevuld door verzekeraars in overleg met stakeholders in regio's waar dat aan de orde is"? Welke normen heeft De Friesland-Achmea met welke stakeholders afgesproken voor "redelijke afstand" en "redelijke tijd"?

11. Bent u bereid het voortbestaan van De Sionsberg en daarmee goede en bereikbare ziekenhuiszorg in Dokkum te garanderen?  Kunt u uw antwoord toelichten?

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *